Support

Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp

Ekonomiprogram | iCash v6 - Nyheter

Ekonomiprogram

iCash v6 - Nyheter

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS

English
Deutsch
Français
Svenska
Español
Italiano
Nederlands
Русский
Português
English

Deutsch

Français

Svenska

Español

Italiano

Dutch

Русский

Português


När det gäller uppgiften att skapa och släppa en ny iCash-version blir vi alltid lika överväldigade av hur mycket feedback vi får från våra kunder. Vi är mycket nöjda och entusiastiska över det. Ett företag som förväntar sig att lyckas måste lyssna på sina kunder. Vi lyssnar på många olika sätt: Vi följer forumtrådarna, vi läser e-posten och övervakar kommentarerna ni skapar i vårt supportsystem. Med detta i åtanke beslöt vi tidigare i år att behandla och klassificera alla de funktioner vi fått önskningar om så här långt, och försöka införa de mest populära. åter igen har vi lyckats skapa en fantastisk iCash-updatering åt dig. Ja, iCash 6 är äntligen färdig och kan laddas ner från vår webbsida.

Med iCach v5 införde vi möjligheten att se schemalagda transaktioner tillsammans med de riktiga, sammanfoga konton, kategorier och kontakter, och redigera flera transaktioner samtidigt. I den nya v6 har vi lagt till möjligheten att lägga till och bifoga dokument till alla dina transaktioner, ett enkelt sätt att skapa uppdelningar, ett nytt system för att importera transaktioner från dina kontoutdrag, förhandsgranskning och diagram i schemaläggaren, en ny rapport och nya diagram efter betalningsmottagare och kategori. Dessutom har vi förbättrat många av de andra funktioner som redan fanns. Du hittar en fullständig lista nedan. Läs och njut!

Upgrade
Uppgradera idag via vår webbutik!
Download
Icash 6 finns tillgänglig för nedladdning här.
 

 

New paragraph Nya funktioner

New paragraph Stöd för transaktionsbilagor
Det går nu att lägga till ett dokument till alla transaktioner. Det dokumentet kan vara en bild, en PDF, en Wordfil, ett Excelblad eller vad du vill. Mycket praktiskt när du vill förvara en faktura, ett kvitto, ett besked eller ett foto som gäller en viss transaktion direkt i ditt iCash-dokument. Det bifogade dokumentet blir också helt inlagrat i dokumentet och är inte en länk till en extern fil. Resultatet blir att ditt iCash-dokument fortsätter att vara lika självständigt och fullt bärbart som förut. Att lägga till filer ökar förstås storleken på ditt iCash-dokument, men du kan t.ex. använda JPG-bilder som är självkomprimerade och vanligtvis ganska små. För att bifoga ett dokument behöver du bara välja transaktionen och använda menyn ”Transaktion > Lägg till bilaga”, eller högerklicka med musen och välja ”Lägg till bilaga”. Välj sedan filen och klicka på knappen ”Ok”. En klippikon bredvid datumet visar att transaktionen innehåller en bifogad fil. Du kan se bilagan när som helst genom att välja en transaktion och använda menyn ”Transaktioner > öppna bilaga” eller högerklicka med musen och välja ”öppna bilaga”. Bilagan visas med den programvara där den skapades eller med systemets standardprogram för visning. Vi rekommenderar att man bara bifogar filer med ett filtillägg (.jpg, .doc, .xls, …) så att vi säkert kan visa dokumentet korrekt i framtiden. För att ta bort en bifogad fil använder du ”Transaktion > Ta bort bilaga” eller högerklickar med musen och väljer ”Ta bort bilaga”.

New paragraph Ny funktion för uppdelning
Hittills har det enda sättet att skapa en uppdelning varit att först skapa alla transaktioner och använda grupperingsfunktionen. Det funkar utmärkt, men man kan inte utnyttja några gemensamma data eftersom man måste ange varje transaktion separat. För att göra det snabbare att ange data har vi lagt till ett nytt sätt att skapa en uppdelning, som är likadant som det i andra liknande program.  Nu går det därför att välja en transaktion och direkt skapa en uppdelning, med hjälp av den nya menyn ”Transaktion > Dela upp” eller genom att högerklicka på ”Dela upp”. Genom att välja denna nya meny får du ett nytt uppdelat fönster där du kan lägga till fler transaktioner bara genom att välja målkonto och belopp. Du kan också ställa in en betalningsmottagare och fylla i en kommentar. Nya transaktionsbelopp dras automatiskt av från den transaktion du först valde. När du väl är färdig och klickar på ”Ok” får du följaktligen en grupp med originalbeloppet, innehållande alla transaktioner du har angivit plus den du valde från början. Lägg märke till att uppdelningar/grupper nu har en mappikon så att man lättare kan skilja på dem.

New paragraph Visade prognoser över schemalagda transaktioner
Schemaläggaren innehåller nu en förhandsvisning och ett diagram, så att du kan få en bild av vad den kommande transaktionen har för inverkan på din personliga ekonomi. Om du öppnar schemaläggaren märker du att den nu innehåller en ny panel för ”Förhandsvisning”. Denna panel är uppdelad i en transaktionslista och ett linjediagram. Välj ett konto från rullgardinsmenyn med konton uppe till vänster (eller alla konton) och klicka på uppåtpilen så många gånger som behövs för att ställa in slutdatumet för förhandsvisningen. Schemaläggaren körs sedan och programmerade transaktioner läggs till på listan, med kontosaldot i den sista kolumnen. Samtidigt uppdateras diagrammet så att det visar hur kontosaldot har utvecklats med tiden. Detta är praktiskt för att veta saldot på ett visst konto i förväg bara med hjälp av de schemalagda transaktionerna. Du kan lägga till nya transaktioner i schemaläggaren och se effekten direkt.

New paragraph Skatteredigerare och automatiskt beräknad skatt
Med en ny skatteredigerare har du möjlighet att tilldela skatt till konton och beräkna skattebeloppen vid transaktionerna automatiskt. Du kan öppna den nya skatteredigeraren med menyn ”Redigera > Skatter”. Du kan skapa så många skatter du behöver både som procentsatser eller som fasta belopp. Skatteredigeringsfönstret har nu två rullgardinsmenyer för skatt. Med den första kan du välja en skatt från skatteredigeraren, med den andra väljer du typen av skatt. När du använder ett konto som är kopplat till en viss skatt i en transaktion, får du skattebeloppet beräknat automatiskt och skattetypen automatiskt inställd enligt ditt val. Nu behöver du inte längre fylla i alla skatter manuellt. Låt bara iCash göra det åt dig.

New paragraph Saldobesked varje månad, kvartal, halvår och år
Fyra nya rapporter har lagts till på rapportpanelen för att kunna skapa saldobesked för varje månad, kvartal, halvår och år. Du behöver bara välja alternativet ”Saldoblad” från rullgardinsmenyn med rapporter på rapportpanelen. På nästa rullgardinsmeny till höger har du nu fyra nya alternativ: månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis och årsvis. Denna rapport visar saldot för alla dina bankkonton, portfölj, tillgångskonton och skulder i slutet av varje period – månad, kvartal, halvår eller år – och det allmänna saldot till höger. Det ger en bra bild av hur ditt saldo utvecklas med tiden.

New paragraph Stöd för import av bankbesked
iCash erbjuder nu möjligheten att importera filer med bankbesked direkt till dina personliga räkenskaper. Detta är en utmärkt tidsbesparande funktion, eftersom du inte längre behöver skriva in vad du redan kan ladda ner från ditt onlinebankkonto. Undret sker genom ett helt nytt importfönster som innehåller en regelredigerare och en live-förhandsvisning. Allt du behöver göra är att definiera banken och ett standardmålkonto samt lägga till regler. Du kan förhandsvisa resultatet när som helst genom att klicka på knappen ”Förhandsvisa”. Transaktionsinformationen finns i kommentarfältet. Du kan skapa så många regler per bank som du behöver, och du kan behandla alla slags kommentarer för att ställa in transaktionsfälten därefter. Slutligen kan du göra en sista putsning av förhandslistan där det behövs innan du klickar på knappen ”Importera”. Det du ser i förhandsvisningen är det som kommer att importeras, utom den transaktion du kanske inaktiverar med kryssrutorna i den vänstra spalten.

New paragraph Betalningsmottagare i översikt och mottagardiagram
Det går nu att göra en lista över alla dina betalningsmottagare och betalningar på översiktspanelen, och utnyttja panelen för snabbspecifikation av transaktioner. översiktspanelen är verkligen förträfflig och praktisk för att göra listor över konton och kategorier och se alla tillhörande transaktioner bara genom att klicka på dem. Den funktionen kan nu användas även för betalningsmottagare. Med rullgardinsmenyn ovanför översikten kan du nu också välja ”Betalningsmottagare”. Du får en lista över dem, och genom att klicka på dem visar du de tillhörande transaktionerna på listan under. Det har aldrig varit lättare att hitta en transaktion till en viss betalningsmottagare. Till råga på allt kan du också som vanligt ställa in perioden, aktuellt år, förra året osv. och få fram transaktionerna bara för just den perioden. Och så har vi förändrat rullgardinsmenyn där du väljer diagram så att den också innehåller betalningsmottagare. Följden blir att du nu kan skapa linje-, stapel- och cirkeldiagram för alla dina betalningsmottagare, precis som du redan gör med konton och kategorier.

New paragraph Förbättringar
New paragraph Du kan nu ange delvis favoriter: favoriter med endast de fält du behöver.
New paragraph Favoritredigeringsfönstret innehåller nu ”Rensa”-knappar så att du kan ta bort val från rullgardinsmenyn, och en allmän ”Rensa”-knapp för att rensa alla fält.
New paragraph När du tillämpar en delvis favorit, tillämpas endast data som inte är tomma, så att befintliga valda fält behålls.
New paragraph Favoritfönstret har nu en ”Duplicera”-funktion och knapparna finns nu på ett verktygsfält.
New paragraph Hanteringen och visningen av transaktionsgrupper har förstärkts så att de blir lättare att använda.
New paragraph Frågor – ”Innehåller inte” har lagts till reglerna när man väljer ”Kommentar”.
New paragraph En kalender visas nu när man väljer menyn ”Lägg till nu” för schemalagd transaktion.
New paragraph Möjlighet att skapa cirkeldiagram ”efter kategori”.
New paragraph SQL-motorn har uppdaterats för att förbättra stabiliteten, hastigheten och filsäkerheten.
New paragraph Det går nu att skapa resultat efter skatt och betalningsrapporter tack vare det nya alternativet ”Efter skatt”.

New paragraph ändringar
New paragraph När man väljer en månads transaktioner rullas listan ner så att den senaste posten visas ordentligt.
New paragraph Projektfält ingår när man anger en ny transaktion och den automatiska ifyllningen är aktiv.
New paragraph Kontoutdragsrapporten visar nu grupper istället för enskilda transaktioner.ASK YOUR QUESTIONS BELOW
Recent questions from our iCash users
  iCash has become slow over time Screenshot
  How to import a Bank statement into iCash YouTube Video
  I have bought a new computer, how do I transfer the license? YouTube Video
  Ha desaparecido mi contabilidad de iCash Screenshot
  The Bank accounts are missing from the list Screenshot
  I created all my transactions with the wrong year Screenshot
  iCash on MacOS 10.15 Screenshot
  How to transfer iCash account data to a new computer Screenshot
  A column has disappeared in the Account Manager Screenshot
  How can I update an asset value Screenshot
  iCash file size grew up over 120 Mb Screenshot
  Cambiar de macOS a Windows
  Desactualizado 32 bits a 64 bits
  Importing accounting data from Quicken
  Error cargando iCash

iCash är ett enkelt och elegant program för att hålla ordning på ekonomin. iCash håller reda på dina inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och banktransaktioner. Skapa bara de konton du behöver, och du kan börja flytta pengar mellan dem direkt.

Du behöver inte kunna någonting om bokföring, eller ens bekymra dig om det – iCash sköter om den saken åt dig! Det enda du behöver bekymra dig om är vart dina pengarna kommer ifrån och vart de tar vägen.

iCash är användarvänligt, mångsidigt och innehåller funktioner för att tilltalar även den mer kräsne ekonomen. Programmet finns för både macOS och Windows, och är tillgängligt på en mängd språk.

iCash använder inte dubbel italiensk bokföring, och kan därför användas även av den med liten eller ingen kunskap om traditionell bokföring. Vilket inte hindrar att programmet är tillräckligt kompetent, och uppställt på ett sådant sätt, att det med vana från dubbel bokföring också kommer att känna igen sig.

Alla konton är av olika fastställda typer, och organiserade i kategorier som användaren själv definierar. Förutom resultat-, och balansräkning finns möjlighet att skapa helt skräddarsydda rapporter, enligt fritt valda kriterier.

Möjligheterna är oändliga! iCash kan användas till mycket. Till att hålla ordning på den privata ekonomin; sköta klubbens, eller föreningens ekonomi; fungera som ekonomiprogram för egenföretagaren, eller det lilla företaget; eller helt enkelt användas för privat bruk till att hålla koll på olika slag av inkomster, utgifter och banktransaktioner – allt på en gång.

Med iCash kan du skapa så många ekonomidokument som du behöver. Inga komplicerade inställningar behövs – du är igång på bara några minuter. Skapa bara konton för dina utgifter, inkomster, bankkonton och skulder, och börja föra dina pengar mellan de olika kontona.

iCash kommer att visa dig vart dina pengar kommer ifrån, och vart de tar vägen.

▾ Last videos, Online events and Q&A Sessions ▾
   Currency  84.95
64.95   
 

▾ Last customer reviews ▾

🔐 Secured by Comodo SSL | UptimeRobot - Site Loaded properly