Support

Thuispagina Producten Downloads Nieuws Bestelling Ondersteuning

Persoonlijk Financieel | iCash v7 - Nieuws

Persoonlijk Financieel

iCash v7 - Nieuws

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS

English
Deutsch
Français
Svenska
Español
Italiano
Nederlands
Русский
Português
English

Deutsch

Français

Svenska

Español

Italiano

Dutch

Русский

Português


Hier zijn we weer met een nieuwe versie van iCash! We hebben ook nu weer geprobeerd aandacht te besteden aan de belangrijkste vragen die we de afgelopen maanden hebben gekregen. Dat waren er heel wat en we doen enorm ons best om er zoveel mogelijk te beantwoorden. We zijn tevreden over het resultaat: opnieuw hebben we het voor elkaar gekregen om een fantastische update van iCash voor u te maken. Jazeker, iCash 7 is nu echt helemaal klaar om te worden gedownload vanaf onze website.

In versie 6 hadden we een aantal nieuwe zaken geïntroduceerd, zoals de transactiebijlagen, de splitsingsfunctie, de voorbeeldweergave van de planner, de belasting-editor en de mogelijkheid om bankafschriften te importeren. In de nieuwe versie 7 hebben we bijna overal in de toepassing nieuwe functies toegevoegd, zoals de mogelijkheid om transacties met een vlag te markeren, de mogelijkheid om rekeningprognoses te maken, om limieten voor rood staan in te stellen of om een standaardopstartdocument te kiezen. Ook hebben we vier extra sets met pictogrammen toegevoegd voor transacties en rekeningen. En daarnaast hebben we vele andere bestaande functies verbeterd. De volledige lijst staat hieronder. Veel plezier ermee!

Upgrade
Koop vandaag een upgrade in onze winkel!
Download
iCash 7 kan hier gedownload worden.
 

 

New paragraph Nieuwe functies

New paragraph Transacties met een vlag markeren
Het is nu mogelijk om transacties in een transactielijst te markeren met een vlag. U kunt gemakkelijk een vlag bij een transactie plaatsen of weer verwijderen door op het pictogram van de transactie te klikken. Er wordt geen bevestigingsvenster weergegeven; het pictogram wordt eenvoudigweg vervangen door een rood vlaggetje. Vervolgens kunt u zoekopdrachten uitvoeren en alle met een vlag gemarkeerde transacties verzamelen om het totaal te bekijken, de transacties af te drukken of ze te exporteren. Vlaggen worden opgeslagen bij het document en blijven actief tot u beslist ze weer weg te halen. We hebben zelfs een menu toegevoegd waarmee u alle vlaggen in één keer kunt verwijderen. Deze functie is ontzettend handig en we denken dan ook dat u hier veel gebruik van zult maken. U kunt bijvoorbeeld belangrijke transacties of transacties die u nog moet beoordelen van een vlag voorzien, of een reeks zoekopdrachten uitvoeren, de relevante resultaten met een vlag markeren en op basis van de gemarkeerde transacties een nadere zoekopdracht geven. De mogelijkheden zijn legio. Het is alsof u in een echt grootboek regels zou kunnen markeren en met één druk op de knop alle gemarkeerde transacties op een vel papier zou kunnen zetten.

New paragraph Een standaarddocument instellen
Wanneer u iCash opstart, wordt standaard de File Manager (Bestandsbeheer) weergegeven. Hier kunt u een document selecteren en openen. We zijn veel gevallen tegengekomen waarin de gebruiker slechts één document of maandenlang hetzelfde document gebruikt. Na een tijdje wordt het irritant om steeds maar opnieuw al diezelfde nutteloze stappen te moeten herhalen. Waarom kan het document niet vanzelf meteen worden geopend? Dat probleem hebben we opgelost. U kunt nu in de File Manager een standaarddocument instellen. U hoeft alleen maar een document in de lijst te selecteren en op de werkbalk op het pictogram met het vlaggetje te klikken. Het standaarddocument wordt dan vet weergegeven in de lijst. En van nu af aan wordt dat document automatisch geopend telkens wanneer u iCash opstart. U kunt natuurlijk de File Manager nog steeds weergeven vanuit het Windows-menu en het standaarddocument wijzigen of de instelling ervan verwijderen.

New paragraph Rekeningprognoses
Een paar jaar geleden hebben we de mogelijkheid toegevoegd om de geplande transacties in een lijst weer te geven in het Transactions-paneel (Transactiepaneel). Destijds werd dat veel gevraagd. Toen de versie met die nieuwe functie op de markt werd gebracht, kregen wij echter steeds vaker de vraag of we niet iets dergelijk voor het Account Statement-rapport (Rekeningafschriftenrapport) konden doen. Het idee was om een manier te bedenken hoe een rekeningsaldo zich in de komende dagen of maanden zou ontwikkelen. Enkelen van u noemden dat een 'Account Forecast-rapport' (Rekeningprognoserapport). Het verheugt ons dat we nu kunnen aankondigen dat deze functie nu werkelijkheid is geworden: in iCash versie 7 kunnen geplande transacties worden opgenomen in uw Account Statement-rapporten. Die geplande transacties worden weergegeven tegen een andere achtergrond, zodat u ze gemakkelijk kunt onderscheiden. Deze functie kan worden uitgeschakeld in het voorkeurenpaneel.

New paragraph Limiet voor rood staan
De limiet voor rood staan kan nu worden gewijzigd. In eerdere versies was deze altijd ingesteld op nul en kon dit op geen enkele manier worden aangepast. Nu kunt u de limiet instellen op elk gewenst bedrag en kunt u tevens iCash vragen om u te waarschuwen wanneer u die limiet bijna bereikt hebt. U kunt zelf kiezen wanneer u wilt worden gewaarschuwd door een percentage te selecteren in een keuzemenu. Als u de limiet voor rood staan bijvoorbeeld instelt op -1000 en de waarschuwing op 50%, dan krijgt u een melding bij -500.

New paragraph Vijf sets met pictogrammen
iCash wordt nu geleverd met vijf sets met pictogrammen, waaronder de set die u al kende. Deze pictogrammen worden overal gebruikt, voor transacties, rekeningen en contacten. Standaard wordt een nieuwe set met pictogrammen gebruikt maar u kunt de wijziging ongedaan maken of een andere set instellen in de iCash-voorkeuren. We hebben van die verandering gebruik gemaakt om enkele aanpassingen te doen. Portfolio-rekeningen (Portefeuillerekeningen) worden nu aangeduid met een paars pictogram en de Equity/Startup-rekeningen (Activa-/Openingsrekeningen) met een geel pictogram. Daarnaast worden bankoverschrijvingen aangeduid met een grijs pictogram, aankopen met een groen pictogram, afbetalingen van schulden en aandelentransacties met een geel pictogram en ten slotte de portefeuilletransacties met een paars pictogram.

New paragraph iCash is nu nog weer iets gemakkelijker aan te passen
Inderdaad, met elke nieuwe versie proberen we het programma weer iets gemakkelijker aanpasbaar te maken. Dit keer kunnen er nog meer zaken op uw wensen worden afgestemd. Zo kunt u rekeningsoorten een geheel nieuwe naam geven en kunt u opmerkingen bij rekeningsoorten en categorieën aanpassen. Ook contactsoorten kunnen worden hernoemd. U kunt met de bewerkingsfunctie voor meerdere transacties de transactiesoorten bij transacties verwijderen, u kunt zo veel projecten als u wilt onbeperkt deactiveren en in de meeste vensters kunt u een andere codering selecteren. Op de Mac kunt u zelfs nieuwe contacten aanmaken door adresboekvermeldingen direct in het programma te slepen. U kunt geplande transacties toevoegen en ze door iCash op de laatste dag van de maand laten zetten. U kunt de voorbeeldweergave van de planner zo aanpassen dat elke transactie afzonderlijk wordt weergegeven of per dag of per maand wordt gegroepeerd. En er zijn nog meer van zulke verbeteringen. Kijk hieronder voor de volledige lijst.

New paragraph Verbeteringen
New paragraph Wanneer u transacties selecteert in het Transactions-paneel, wordt de gehele selectie nu naast de transactie-ID's weergegeven.
New paragraph Het is nu mogelijk om statistieken niet alleen op te vragen per rekening maar ook per categorie.
New paragraph In het Overview-paneel (Overzichtspaneel) wordt nu het aantal transacties weergegeven waarin rekeningen worden gebruikt.
New paragraph De Profit and Loss Statement (Winst-en-verliesrekening) en de Profit and Loss Summary-rapporten (Winst-en-verliesoverzichtsrapporten) bevatten nu ook de Liability-rekeningen (Crediteurenrekeningen).
New paragraph Budgetten bevatten nu naast de Incomes- en Expenses-rekeningen (Inkomsten- en Uitgavenrekeningen) ook de Liability-rekeningen.
New paragraph Het soort Startup-rekening (of: Equity-rekening) is nu zichtbaar en wordt weergegeven in het Overview-paneel.
New paragraph Rapporten kunnen nu niet alleen als Excel- of tekstbestand worden geëxporteerd maar ook als HTML.
New paragraph Het is nu mogelijk om back-ups te maken waarbij de geplande transacties gedeactiveerd zijn, ideaal voor het archiveren van documenten.
New paragraph In Favorites (Favorieten) wordt nu ondersteuning bij projecten aangeboden.
New paragraph Nieuwe labels [Last Year (Vorig jaar)] en [Last Month (Vorige maand)] zijn toegevoegd aan alle opmerkingenkeuzemenu's (in het Transaction-, Scheduler- en Favorites-venster).

New paragraph Wijzigingen
New paragraph Het is nu mogelijk om voor elke rekening een rekeningafschriftenrapport op te vragen vanuit het contextmenu Overview.
New paragraph De voorbeeldgrafiek van de planner wordt niet langer omgedraaid wanneer de sorteervolgorde wordt gewijzigd.ASK YOUR QUESTIONS BELOW
Recent questions from our iCash users
  iCash has become slow over time Screenshot
  How to import a Bank statement into iCash YouTube Video
  I have bought a new computer, how do I transfer the license? YouTube Video
  Ha desaparecido mi contabilidad de iCash Screenshot
  The Bank accounts are missing from the list Screenshot
  I created all my transactions with the wrong year Screenshot
  iCash on MacOS 10.15 Screenshot
  How to transfer iCash account data to a new computer Screenshot
  A column has disappeared in the Account Manager Screenshot
  How can I update an asset value Screenshot
  iCash file size grew up over 120 Mb Screenshot
  Cambiar de macOS a Windows
  Desactualizado 32 bits a 64 bits
  Importing accounting data from Quicken
  Error cargando iCash

iCash is een programma bedoeld om jouw persoonlijke financiën te beheren, om op de hoogte te blijven van jouw inkomsten, uitgaven, tegoeden, schulden en bankverrichtingen. Het is zo eenvoudig als het aanmaken van de nodige rekeningen en het boeken van de geldstromen ! Je hoeft niet te kunnen boekhouden of je daarover te bekommeren ! iCash is een gebruiksvriendelijk, volledig en compleet Persoonlijk Financieel Beheersinstrument voor macOS en Windows, bedoeld om je alle soorten geldkwesties te helpen beheren.

iCash kan dienen voor verschillende kleinere boekhoudbehoeften voor privé-gebruikers, clubs, verenigingen, zelfstandigen, kleine ondernemingen of gewoon om thuis te gebruiken. Je kunt in een handomdraai inkomsten, uitgaven en bankverrichtingen bijhouden.

Met enkele klikken kun je binnen enkele minuten beginnen om rekeningen aan te maken en verrichtingen te boeken. iCash is veelzijdig en gebruiksvriendelijk. Om daaraan tegemoet te zorgen, maakt het gebruik van het principe van enkel inboeken en dit maakt het veel gemakkelijker om gebruikt te worden door mensen met weinig of geen boekhoudkundige kennis.

Eenvoudigweg rekeningen aanmaken voor al je uitgaven, inkomsten, banken... en de geldstromen ertussen boeken ! iCash laat het je dan toe om te zien waar al jouw geld vandaan komt en naartoe gaat. Alle rekeningen zijn goed gestructureerd volgens de categorieën die door de gebruiker gedefinieerd worden.

Je kunt rapporten opvragen voor alle verrichtingen, of alleen volgens specifieke criteria. iCash biedt je de mogelijkheid om zoveel documenten voor geldbeheer te gebruiken als nodig is, zodat je tegelijk bijna alles kan beheren voor clubs, verenigingen en thuis.

▾ Last videos, Online events and Q&A Sessions ▾
   Currency  84.95
64.95   
 

▾ Last customer reviews ▾

🔐 Secured by Comodo SSL | UptimeRobot - Site Loaded properly