Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp Forums

Ekonomiprogram | iCash v5 - Nyheter

Ekonomiprogram

iCash v5 - Nyheter

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS

English
Deutsch
Français
Svenska
Español
Italiano
Nederlands
Русский
Português
English

Deutsch

Français

Svenska

Español

Italiano

Dutch

Русский

Português


Nu är iCash v5 äntligen här! Mycket hårt arbete har lagts ner för att kunna lansera den nya versionen i tid till jul. Det är bara tack vare all respons från våra användare som gjort det möjligt. Vi hoppas att v5 innehåller några av de finesser Du har efterfrågat. Och även om så inte är fallet, ge inte upp hoppet – vi har massor av material kvar som kommer att dyka upp i kommande uppdateringar. Den nya versionen innehåller många förbättringar och nya funktioner. Några av förändringarna har tvingat oss att göra om vissa grundfunktioner i programmet. Förändringarna kan tyckas små för Dig, men de är resultatet av många månaders arbete, för att anpassa programmet och se till att allt fungerar som förväntat. Vi känner att vi har lyckats, och att det varit väl värt tiden!

Med iCash v4.0 introducerades budgetering, kontonavigering, och stöd för diagram. I v5.0 har vi lagt in den funktion som varit på mångas önskelista allra längst: möjligheten att se schemalagda transaktioner tillsammans med de riktiga. Nu är det också möjligt att slå samman konton, kategorier och kontakter. Det mest kniviga momentet i utvecklandet av de nya versionen har utan tvekan varit att göra det möjligt att redigera flera transaktioner på en gång. Nu har vi tagit hela gränssnittet till nya höjder, och lagt till nya funktioner nästan överallt, och därtill lagt in två nya rapporter. Hela listan finns att läsa här nedan. Låt det väl smaka!

Upgrade
Uppgradera idag via vår webbutik!
Download
Icash 5 finns tillgänglig för nedladdning här.
 

New paragraph Nya funktioner

New paragraph Schemalagda transaktioners synlighet
Transaktonsvyn visar nu schemalagda transaktioner tillsammans med de verkliga. Ingen fara – Du kan lätt se vad som är vad eftersom de schemalagda visas i ljusgrått med en egen ikon framför. Nu är det lättare att se hur många transaktioner som kommer, och hur mycket pengar som måste avsättas för dem varje månad. Gå till transaktionsvyn som vanligt. Om Du har schemalagda transaktioner kommer iCash automatiskt att visa dem som overksamma poster (ljusgrå), med en särskild ikon. Du kan ändra dessa transaktioner genom att dubbelklicka på dem, och ändra dem i den vanliga vyn. Du kan även flytta på dem, eller konvertera dem till verkliga transaktioner direkt i transaktionsvyn genom att markera och högerklicka på dem med musen. Du kommer då att se två nya menyobjekt: "Lägg till nu" och "Fördröj". "Lägg till nu" kommer att lägga in transaktionen i framtiden med dagens datum, och kommer att räkna om schemaläggningen utifrån detta datum automatiskt. "Fördröj" kommer att lägga in transaktionen på nästa schemalagda datum utan att lägga in den i den nuvarande månaden. Notera att "Lägg till nu" även är tillgänglig från schemaläggarens fönster. Om du inte behöver denna funktion kan du avaktivera den i inställningarna, genom att klicka ut rutan "Visa schemalagda transaktioner".

New paragraph Redigera flera transaktioner samtidigt
Nu är det äntligen möjligt att ändra flera transaktioner på en gång, som när du ändrar information om låtar i iTunes. Detta är en extremt användbar funktion! Du kan till exempel ändra eller ta bort en transaktionstyp från hundratals transaktioner på ett ögonblick. De fält som stöds för denna funktion är datum, transaktionstyp, mottagar- och avsändarkonto, betalningsmottagare, summa, kommentar och projekt. Du kan använda funktionen på hur många transaktioner som helst, och ändra i så många fält som du har behov av. Givetvis är detta en funktion som måste användas med varsamhet och eftertanke, eftersom den när den väl är genomförd inte går att ångra. För att använda funktionen markerar Du bara alla de transaktioner du vill ändra i och väljer 'Transaktion | Redigera' i menyn, eller högerklickar med musen och väljer 'Redigera' i popup-menyn. Du kommer då att få fram ett nytt fönster med alla tillgängliga fält. Så fort ett fält har ändrats kommer dess rubrikruta att kryssas i. Endast förkryssade fält kommer att uppdateras. Om något inte stämmer kommer knappen 'ändra' att vara gråad och inte vara valbar.

New paragraph Slå samman konton
Det finns tillfällen när Du skapat nya konton bara för att senare upptäcka att Du kunde ha använt andra, som redan fanns. Eller kanske upptäcker Du efter några månader att en del konton överlappar varandra, och hellre skulle kunna slås samman. Nå, nu är detta möjligt. Du kan lägga samman två eller flera konton med bara några musklick. Välj bara 'Konto -> Slå samman' i menyn, eller välj ett konto i Saldovyn, markera det och högerklicka med musen för att få fram popup-menyn. Ett nytt fönster kommer upp. Välj från kontolistan vilka konton som ska slås samman, och vilket konto som ska behållas, samt vilken valuta det ska räknas i. Klicka därefter på knappen 'Slå samman'. Resultatet blir att alla transaktioner kommer att ha flyttats till det nya, sammanslagna kontot, och de gamla överflödiga kontona har raderats. Du har nu kvar alla transaktioner men i ett nytt konto. Denna funktion skall användas med försiktighet eftersom den inte kan ångras.

New paragraph Dokumenthanterare
Nu är det fönstret med "Senate dokument" borta. Det heter i stället "Dokumenthanterare", och visar alla dokument du har arbetat med. Du kan nu ta bort och duplicera dokument direkt i dokumenthanteraren. Med knappen 'Radera' kan Du antingen flytta dokumentet till papperskorten, eller bara ta bort det från listan men behålla det kvar på Din hårddisk. Med kanppen 'Duplicera' kan du skapa en exakt kopia av ett dokument, som också läggs till listan. Det kan vara en bra funktion att ha om du vill jobba på en kopia, eller skapa en lättillgänglig backup. Vi har även lagt till en ny knapp 'Verktyg' som ger snabb tillgång till verktygen 'Diagnosticera', 'Bygg om index', 'Optimera' och 'Bygg om databasen'. 'Optimera' är en ny funktion för denna version. Med den kan du optimera dina dokument, genom att komprimera och defragmentera dess poster. Med funktionen 'återskapa' kan Du återskapa ett iCash-dokument både från en manuell eller automatisk XML-backup.

New paragraph Omgjorda fönster för Konton, Kategorier, Kontakter, Valutor och Schemaläggare
Många av de mest använda fönstren har fått sig en ansiktslyftning i denna version, genom nya verktyg och nya funktioner. I fönstren Konton, Kategorier, Kontakter, Valutor och Schemaläggare kan Du nu utöver de tidigare knapparna för 'Lägg till', 'Redigera' och 'Radera' även duplicera, slå samman, importera, exportera och skriva ut posterna. Nu är det enklare än någonsin att ändra dina data!

New paragraph Betalningsrapport
Det var länge sedan vi sist la till en rapport i iCash. Betalningsrapporten är bra att ha för att se hela listan på betalningsmottagare och hur mycket pengar Du har, och hur mycket pengar Du betalat var och en av dem. Den visar också Resultat och medelvärden. Hela listan visas, men du kan använda popup-menyn bredvid rapportväljaren för att välja en speciell kategori av betalningsmottagare, eller bara en enskild betalningsmottagare. Om Du väljer en enskild betalningsmottagare får Du ett kontoutdrag som liknar rapporten Kontoutdrag där du kan se alla transaktioner till den valda mottagaren för en specifik tidsperiod, samt saldo.

New paragraph iCash huvudbok
Denna rapport är en detaljerad Resultaträkning som visar alla transaktioner organiserade efter typ, kategori och konto. Detta är normalt en rapport som används mycket inom traditionell dubbel bokföring, men vi har försökt skapa en egen version. Vår version av huvudboken liknar den detaljerade Resultaträkningen, med tillägget att den visar alla transaktioner för varje konto. Denna rapport är i själva verket ett alternativt visningssätt för Resultaträkningen, som Du väljer Resultaträkning i rapportvyn.

New paragraph Projekthanterare
iCash har fått en ny projekthanterare. Projekt är flaggor du kan sätta på olika transaktioner för att senare kunna skapa egna rapporter för just dessa transaktioner. För att skapa ett nytt projekt behöver Du bara skriva något i fältet 'Projekt' i transaktionsvyn. Senare kan du upptäcka att du har en massa meningslösa projektnamn, eller Du kanske inte längre använder Dig av ett projekt. Detta är nu lätt åtgärdat i Projekthanteraren, där du kan redigera eller radera namnen. De transaktioner som berörs uppdateras automatiskt med förändringen.

New paragraph Förbättringar
New paragraph Redigeringen av SQL-frågor har nu en popup-meny med de vanligaste kommandona och nyckelorden för SQL.
New paragraph Valutahanteraren är nu tillgänglig via en knapp.
New paragraph Ny 'Visa alla transaktioner' via en musknappsmeny för att visa alla transaktioner för en viss typ, kategori eller konto.
New paragraph Nytt menyval i transaktionsfönstrets kontextuella meny för 'Kontoutdrag' för att skapa en rapport direkt.
New paragraph I Transaktionsvn har datumnavigeringen nu fått en ny knapp mellan 'Förra' och 'Nästa' för att återgå till gällande månad.
New paragraph I tansaktionslistans sista kolumn visas nu varje transaktions löpnummer vid sidan om kryssrutan för avstämning.
New paragraph Projekt (om något) visas nu i alla transaktionslistor, i kolumnen för kommentar, mellan hakparanteser.
New paragraph Transaktionens löpnummer kan nu ändras med up- eller nerknapp.
New paragraph Kontoutdrag kan nu innehålla Betalningsmottagare som tillval.
New paragraph De flesta utskrifter har skalats av för att bli mer lättlästa.
New paragraph Möjlighet att skapa konton från transaktionsvyn genom en utdragsmeny.
New paragraph Möjlighet att skapa konton från fönstret för att ändra flera transaktioner.
New paragraph Summa för valda transktioner när de markeras i Sök-vyn.
New paragraph Transaktioners ID/omfång visas när de markeras i Transaktionsvyn.
New paragraph Det finns inte längre några begränsningar vad gäller antal projekt.
New paragraph Budget-penelen visar nu en statuslist med färger för Budget, Period och variation.
New paragraph Budgetpanelens kolumn för 'Variation' visar nu belopp och inte procentsats.
New paragraph Dokumenthanteraren stödjer ändring och flytt av flera filer.
New paragraph Fönstret Favoriter har förbättrats och tillåter nu skapande, radering ändring av favoriter.

New paragraph ändringar
New paragraph Knappen för att ändra Kategori har förbättrats.
New paragraph Huvudfönstrets verktygsikoner har blivit ommöblerade.
New paragraph Budgetvariationer visar nu värden som svarar mot skillnaden mellan nuvarande balans och vald budget.
 Rate This Page!
Stan Busk Stan Busk
December 10, 2019
Recent questions from our iCash users
  iCash on MacOS 10.15 New
  How to transfer iCash account data to a new computer New Screenshot
  A column has disappeared in the Account Manager Update Screenshot
  How can I update an asset value Update
  iCash file size grew up over 120 Mb Update Screenshot
  Importing Bank statements into iCash
  Cambiar de macOS a Windows
  Desactualizado 32 bits a 64 bits
  Importing accounting data from Quicken
  Error cargando iCash
  Creating submaps
  Quelle est la différence entre iCash et iCash SE?
  Reconciled amount is wrong
  Activation Key
  Icash update
  Wont print Anything
  Fallo cierre programa
  Mensaje de error al cerrar la aplicación
  Plan de actualización
  New download wont open
  No se ejecuta el programa
  64bit version of iCash
  No files in File Manager
  How can I update from iCash 7.5.3 (App Store) to 7.6.x
  Slow loading iCash data files
  Computar cuotas de hipoteca como gasto en los informes
  MacOS 10.13 High Sierra
  64-bit version of iCash availability
  Desactivar notificaciones del plan de actualización
  The iCash Currency Manager doesn't update anymore
  How I can I recover the serial number?
  All transactions are displayed with the same date
  Editing the Transaction Types list on Windows

  [Valid RSS]  Subscribe to Maxprog's Knowledge Base

Generic questions
New paragraph
How do I install Maxprog software on my computer?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I change an application language?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to register the software I've just purchased?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover the serials I have lost of products I purchased here?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover my serial from a registered application?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I find out the product name and version my serial unlocks?
macOS
MS Windows
New paragraph
Where can I read your software License Agreement?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to fix software issues (doesn't start, runs slowly, crashes often, ...)
macOS
MS Windows
New paragraph
Double-clicking on my files no longer opens them with the software, why?
macOS
MS Windows
Stan Busk If you want to make the most of the software that you have acquired at Maxprog, do not miss the Stan's Blog. It is a library of Tutorials and Tips covering specific features and tipical problems you may have when using our tools. This page is updated regularly depending on the topics discussed in our public forums and issues reported thru our HelpDesk. If you are interested on what we are currently working on (or want to participate in beta testings) don't miss the Stan's Logbook.
For years, MAX Programming has provided companies around the globe with sophisticated and innovative solutions. Our commitment to quality is not only evident in our products, but also in our people. It is our mission in Professional Support Services to ensure that our products perform to the fullest of their ability in order to meet the business objectives of our customers. We provide the tools and information required for improved productivity. To accomplish this, we offer an array of services including: Technical Support, Education Services and Consulting Services.

Maxprog is part of an internet site network made of desktoolset.com, emaildesignstudio.com, familycash.com, icash.promo, maxbulkmailer.com, maxprog.com, maxprog.net, maxprog.org, maxprog.us, myrecipients.com, newslettercomposer.com, sharedcontents.com, stanbusk.com, usertools.com.
iCash är ett enkelt och elegant program för att hålla ordning på ekonomin. iCash håller reda på dina inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och banktransaktioner. Skapa bara de konton du behöver, och du kan börja flytta pengar mellan dem direkt.

Du behöver inte kunna någonting om bokföring, eller ens bekymra dig om det – iCash sköter om den saken åt dig! Det enda du behöver bekymra dig om är vart dina pengarna kommer ifrån och vart de tar vägen.

iCash är användarvänligt, mångsidigt och innehåller funktioner för att tilltalar även den mer kräsne ekonomen. Programmet finns för både macOS och Windows, och är tillgängligt på en mängd språk.

iCash använder inte dubbel italiensk bokföring, och kan därför användas även av den med liten eller ingen kunskap om traditionell bokföring. Vilket inte hindrar att programmet är tillräckligt kompetent, och uppställt på ett sådant sätt, att det med vana från dubbel bokföring också kommer att känna igen sig.

Alla konton är av olika fastställda typer, och organiserade i kategorier som användaren själv definierar. Förutom resultat-, och balansräkning finns möjlighet att skapa helt skräddarsydda rapporter, enligt fritt valda kriterier.

Möjligheterna är oändliga! iCash kan användas till mycket. Till att hålla ordning på den privata ekonomin; sköta klubbens, eller föreningens ekonomi; fungera som ekonomiprogram för egenföretagaren, eller det lilla företaget; eller helt enkelt användas för privat bruk till att hålla koll på olika slag av inkomster, utgifter och banktransaktioner – allt på en gång.

Med iCash kan du skapa så många ekonomidokument som du behöver. Inga komplicerade inställningar behövs – du är igång på bara några minuter. Skapa bara konton för dina utgifter, inkomster, bankkonton och skulder, och börja föra dina pengar mellan de olika kontona.

iCash kommer att visa dig vart dina pengar kommer ifrån, och vart de tar vägen.

   Currency  39.90
19.99   
 

Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp Forums