Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp

Loan Calc | Lån och hypotekslån kalkylator

Loan Calc

Lån och hypotekslån kalkylator

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS
English Français Deutsch Español Italiano Nederlands Português [ Svenska ] Русский
Önskar du att det fanns ett enkelt sätt att räkna ut din lånekostnad?

   Currency  19.95
14.95   
 

New paragraph Loan Calc hjälper dig att på ett mycket enkelt sätt räkna ut och sammanställa dina låne- och amorteringskostnader.

New paragraph Loan Calc räknar ut dina lånekostnader, med ränta per månad och totalt, totalt antal avbetalningar, och genererar en fullständig återbetalningsplan från ett givet startdatum. Loan Calc arbetar oberoende av valuta. För decimaler sätter du bara punk eller komma – beroende på dina systeminställningar.

New paragraph Loan Calc låter dig välja både period och sammanslagen räntenivå från kontinuerliga (endast sammanslagen ränta) veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårsvisa och årsvisa avbetalningar. Du kan dessutom spara återbetalningslistan som en textfil eller ett Excel-ark.

New paragraph Loan Calc finns på Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Italienska, Svenska, Ryska, Portugisiska och Holländska.

New paragraph Befintlig Loan Calc version är 2.9.1. Loan Calc har recenserats positivt 5 gånger, och fått ett betyg på 4.2 av 5 stjärnor!

DAGENS ERBJUDANDE - Skaffa Loan Calc för 19.95 $14.95 (-26%) skatt ingår. Detta erbjudande upphör om

   Currency  19.95
14.95   
 

 Nyckelfunktoner
New paragraph Känner av och använder ditt språkval om det finns tillgängligt.
New paragraph Räknar ut lånebetalningar efter belopp, räntenivå, lånetid…
New paragraph Städjer sammanslagna räntor.
New paragraph Genererar en fullständig återbetalningslista från ett startdatum.
New paragraph Exporterar återbetalningslista till ett textdokument eller ett Excel-ark.
New paragraph Oberoende av valuta – lättanvänt gränssnitt.
New paragraph Specialbyggda versioner för Mac OS och Windows.


Last releases See more
Loan Calc
The toolbar icons have been colored to better distinguish them.

Loan Calc
macOS version of the application is now available as Universal Binary (Intel+ARM). MacOS Disk image now comes signed and notarized by Apple in order to pass through Catalina Gatekeeper checks. It is now possible to rate and review the application. Fix: Built-in support system was broken because of online form captcha and new security measures. Fix: The version update system has been fixed, an issue was preventing the download to finish properly.

Loan Calc
New 'About the app' box tool menu entry to Get license info, Register and Unregister. New 'About the app' box tool menu entry to see the User License Agreement. New 'About the app' box tool menu entry to Reset the app settings to factory default. New 'About the app' box tool menu entry to Copy the current serial. New 'About the app' box tool menu entry to Renew the Update Plan. Fix: Saving documents no longer remove the existing Finder file tags (macOS). Fix: Interface flickering has been fixed on the MS Windows version.

Loan Calc
The macOS version is now 64bit. The MS Windows version is now available as 32bit and 64bit. Overall speed optimizations. Fix: Several aesthetic fixes.

Loan Calc
'About app' window last line has a hidden contextual menu with info, registration, unregistration and setting reset options. The application no longer displays Update Plan expiration alerts when the option for checking for new versions has been deactivated. Maxprog server will no longer send Update Plan expiration notifications when the option for checking for new versions has been deactivated.
Recent questions from our Loan Calc users
  I lost the activation code / license number

Loan Calc is an easy-to-use tool intended to calculate loans and mortgages repayments in a very simple way. Loan Calc calculates repayments amount, monthly and total interest, total repayments and generates a full repayment list from a start date.

Loan Calc is currency-independent so it can be used with Dollars, Francs, Marks, Pounds,...or whatever you like. Just use a dot or a comma for decimals depending on your system settings. Loan Calc lets you select both period and interest compounding from continuous (compounding only), weekly, biweekly, monthly, quarterly, semiannually and annualy.

Furthermore Loan Calc allows you to save all the repayment list to a text file or an Excel sheet.

▾ Last videos, Online events and Q&A Sessions ▾
▾ Last customer reviews ▾

🔐 Secured by Sectigo SSL | UptimeRobot - Site Loaded properly