Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp Forums

Ekonomiprogram | iCash v3 - Nyheter

Ekonomiprogram

iCash v3 - Nyheter

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS

English
Deutsch
Français
Svenska
Español
Italiano
Nederlands

SvenskaVi har lagt till många nya funktioner i denna version av iCash, men ändå velat behålla den användarvänlighet som kännetecknar iCash. Vi vill inte riskera att skapa ett gränssnitt som upplevs som förvirrande och kaotiskt. Vi menar att nya funktioner är en Bra Sak så länge du verkligen kommer att använda dem; och så länge nya användare kommer att kunna lära sig att använda iCash på mindre än 10 minuter. iCash kommer aldrig att bli ett överfunktionellt, oanvändbart monster. Utvecklingen av iCash handlar uteslutande om detta. Att tänka och experimentera grundligt innan nya funktioner läggs till. Vi är ju trots allt iCash-användare själva!

Upgrade
Uppgradera idag via vår webbutik!
Download
iCash 3 finns tillgänglig för nedladdning här.
 

New paragraph Nya funktioner

New paragraph Stöd för olika valutor
iCash låter dig nu hantera konton med olika valutor! Detta inkluderar en valutaomvandlare och nya fält för att kunna lägga in valutakurser i transaktioner mellan fritt valda valutor, samt heltäckande stöd för valutor i hela programmet.

New paragraph Stöd för projekt
Ett projekt är en etikett som du kan markera utvalda transaktioner med, och därefter göra sökningar utifrån denna etikett. Du kan märka upp vissa transaktioner, med, till exempel hemrenovering, och använda frågefliken för att visa just alla transaktioner som faller under denna etikett.

New paragraph Schemalagda och återkommande transaktioner
iCash kan nu automatiskt skapa schemalagda och återkommande transaktioner. återkommande transaktioner kan sättas upp så att de upphör efter en viss tid. Schemaläggning av transaktioner hjälper dig att sätta upp regelbundna transaktioner som till exempel prenumerationer, hyra eller autogirobetalningar. Genom att använda schemaläggaren behöver du bara lägga in den berörda transaktionen en gång, samt ange några parametrar för startdatum, tidsintervall och slutdatum. När det är dags för den schemalagda transaktionen kommer iCash att tala om det för dig, och skapa transaktionen åt dig.

New paragraph Import av OFX | QFX
iCash stödjer nu även importformatet OFX (Open Financial eXchange). OFX är en gemensam specifikation för elektroniskt utbyte av finansiell information mellan finansinstitut, företag och konsumenter över internet. OFX är väldigt vanligt som det format internet-banker använder som exportformat, då det är baserat på XML-standard.

New paragraph Automatisk säkerhetskopia
iCash utför nu automatiska säkerhetskopieringar till din Dokument-mapp när du stänger ett dokument och när du öppnar ett gammalt dokument, innan det uppdateras.

New paragraph Skapa konton och kategorier direkt i Saldopanelen
Nu har det blivit mycket lättare och användarvänligt att skapa/ändra/radera konton och kategorier — du gör det direkt i Saldopanelen! De gamla panelerna för hantering av konton och kategorier finns ännu kvar på samma ställen i menyraden som tidigare.

New paragraph Klicka på dokumentets statusrad
Vi överväger noga varje ny funktion innan den läggs in, hellre än att skapa ett kaotiskt gränssnitt med alltför mycket information på skärmen samtidigt. Till slut kom vi på den väldigt enkla iden att göra statuslisten klickbar så att den kan visa olika information. Resultatet har blivit en elegant och enkel klickbar statusrad. I utgångsläget visar den nuvarande balans, samt avstämd balans; om du klickar på den en gång visar den detta årets inkomster och utgifter; ännu ett klick och den visar dagens datum.

New paragraph Optimeringar

New paragraph Mycket snabbare datakontrollverktyg
iCash har ett inbyggt datakontrollverktyg som kontrollräknar alla transaktioner som lagts in. Proceduren är nu mycket snabbare, och ger ett alltid aktuellt och omräknat resultat.

New paragraph Förbättringar
New paragraph Kolumnen för Mottagare/Utfärdare är nu permanent
Kolumnen som visar Mottagare/Utfärdare är nu permanent, liksom kommentarsfältet. Du behöver inte längre växla mellan dem.

New paragraph Kontoväljaren i tansaktionspanelen
När vi nu lagt till valutor tänkte vi att det också kunde vara intressant att kunna lista endast de transaktioner som relaterar till ett givet konto. Det gör det enklare att lägga till transaktioner.

New paragraph Automatisk avstämning
Du behöver inte längre skapa en transaktion först och därefter stämma av den. Nu kan du lägga in färdigavstämda transaktioner direkt genom att kryssa i rutan för automatiskt avstämning innan de läggs in.

New paragraph Andelstal i Resultatrapporten
Resultaträkningen visar nu även procentandel för varje konto och kategori, inom sin typ (inkomster och utgifter). Det gör det mycket lättare att se hur ett givet konto eller kategori förhåller sig till de övriga av samma typ.

New paragraph Dokumentets läs/skrivbarhet
iCash visar nu när ett dokument är låst genom att visa ett litet hänglås nere till höger på verktygslisten.

New paragraph Välj transaktion i saldopanelen
Du kan välja om du vill visa avstämda eller ej avstämda transaktioner i saldopanelens nedre detaljfönster.

New paragraph ändringar
New paragraph Kontopanelen har tagits bort
Du kan nu lägga till/redigera/ta bort konton direkt från saldopanelen. Den gamla kontopanelen finns ännu tillgänglig från menyn "Konton", under "Hantera konton".

New paragraph Buggfixar
New paragraph Fixat QIF Importen. Vi har lagt in stöd för en mängd exotiska nummer och datumfomat.

New paragraph Fixade fel i statistikvyn för vissa givna situationer. Rate This Page!
Stan Busk Stan Busk
June 26, 2019Recent questions from our iCash users
  iCash file size grew up over 120 Mb New Screenshot
  Importing Bank statements into iCash New
  Cambiar de macOS a Windows Update
  Desactualizado 32 bits a 64 bits
  Importing accounting data from Quicken
  Error cargando iCash "v4rb_x64.dll"
  Creating submaps
  Quelle est la différence entre iCash et iCash SE?
  Reconciled amount is wrong
  Activation Key
  Icash update
  Wont print Anything
  Fallo cierre programa
  Mensaje de error al cerrar la aplicación
  Plan de actualización
  New download wont open
  No se ejecuta el programa
  64bit version of iCash
  No files in File Manager
  How can I update from iCash 7.5.3 (App Store) to 7.6.x
  Slow loading iCash data files
  Computar cuotas de hipoteca como gasto en los informes
  MacOS 10.13 High Sierra
  64-bit version of iCash availability
  Desactivar notificaciones del plan de actualización
  The iCash Currency Manager doesn't update anymore
  How I can I recover the serial number?
  All transactions are displayed with the same date
  Editing the Transaction Types list on Windows

Generic questions
New paragraph
How do I install Maxprog software on my computer?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I change an application language?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to register the software I've just purchased?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover the serials I have lost of products I purchased here?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover my serial from a registered application?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I find out the product name and version my serial unlocks?
macOS
MS Windows
New paragraph
Where can I read your software License Agreement?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to fix software issues (doesn't start, runs slowly, crashes often, ...)
macOS
MS Windows
New paragraph
Double-clicking on my files no longer opens them with the software, why?
macOS
MS Windows
Stan Busk If you want to make the most of the software that you have acquired at Maxprog, do not miss the Stan's Blog. It is a library of Tutorials and Tips covering specific features and tipical problems you may have when using our tools. This page is updated regularly depending on the topics discussed in our public forums and issues reported thru our HelpDesk. If you are interested on what we are currently working on (or want to participate in beta testings) don't miss the Stan's Logbook.
For years, MAX Programming has provided companies around the globe with sophisticated and innovative solutions. Our commitment to quality is not only evident in our products, but also in our people. It is our mission in Professional Support Services to ensure that our products perform to the fullest of their ability in order to meet the business objectives of our customers. We provide the tools and information required for improved productivity. To accomplish this, we offer an array of services including: Technical Support, Education Services and Consulting Services.

Maxprog is part of an internet site network made of desktoolset.com, emaildesignstudio.com, familycash.com, icash.promo, maxbulkmailer.com, maxprog.com, maxprog.net, maxprog.org, maxprog.us, myrecipients.com, newslettercomposer.com, sharedcontents.com, stanbusk.com, stanbusk.pairserver.com, usertools.com.
iCash is a software intended to control your personal finance, keeping track of incomes, expenses, credits, debts and Banks transactions for you. As simple as creating the accounts you need and move money between them! You don't even need to know about accounting or even care about it! Your finances depends largely on good organization that lets you know where your money comes from and to where it goes.

iCash is an easy-to-use, full featured and multi-purpose Personal Finance Manager tool for macOS and Windows intended to help you control all kinds of money issues. iCash can serve several small accounting needs for either private users, or clubs, associations, self-employed, small businesses or simply to be used at home, making keeping track of incomes, expenses and Banks transactions a snap.

With a few clicks you can begin creating accounts and making transactions in minutes. iCash is versatil and user-friendly. For this reason it doesn't use the principle of double-entry bookkeeping making it much easier to be used by people with very little or no accounting knowledge at all.

Simply create accounts for all your expenses, incomes, Banks... and start moving money between them! iCash will then allow you to find out where all your money comes from and where it goes. All accounts are well organized according to user-defined categories and built-in types so reports can be tailored to include all records or only ones meeting specified criteria.

Cash also allows you to have as many money manager documents as necessary so you can control almost anything from Clubs, associations, home and so on at the same time. !  You can add Anonymous comments! They are moderated though. In order to add a comment without moderation just log in using your Google, Twitter, GitHub, GitLab or Commento login data.
Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp Forums