Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp

eMail List Builder | Verktyg för att bygga e-postlistor från webben

eMail List Builder

Verktyg för att bygga e-postlistor från webben

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS
English Français Deutsch Español Italiano Nederlands Português [ Svenska ] Русский
Skapa e-postlistor på några minuter från valfria webbplatser och webbsidor!

   Currency  59.95
44.95   
 

New paragraph eMail List Builder är ett kraftfullt och pålitligt verktyg som låter dig bygga e-postlistor färdiga att använda genom att extrahera e-postadresser från webbplatser och webbsidor. eMail List Builder kan bearbeta hela webbplatser eller vilken webbsida som helst snabbt för att få alla e-postadresser de innehåller. eMail List Builder är mycket snabb, lättanvänd och multitrådad. Tack vare dess kontroll av syntax och dubbletter genererar eMail List Builder enbart rena listor med välformaterade e-postadresser utan dubbletter.

New paragraph eMail List Builder är ett mycket lättanvänt och enkelt verktyg. Det enda du behöver göra är att lägga till adressen till webbplatsen eller webbsidan som verktyget ska bearbeta antingen till url-fältet i eMail List Builders huvudfönster eller till url-listan om du vill bearbeta många webbplatser eller webbsidor. Du kan skriva adresserna för hand, kopiera och klippa in dem, eller dra och släpp från din webbläsare eller annat program. eMail List Builder hämtar alla välformaterade e-postadresser den hittar och genererar en lista färdig att använda, helt utan dubbletter.

New paragraph eMail List Builder är perfekt för att bygga målinriktade e-postlistor från webben.

New paragraph eMail List Builder finns tillgänglig på engelska, tyska, franska, spanska, italienska, nederländska, portugisiska, svenska och ryska.

New paragraph Befintlig List Builder version är 1.3.4. List Builder har recenserats positivt 2 gånger, och fått ett betyg på 4 av 5 stjärnor!

DAGENS ERBJUDANDE - Skaffa List Builder för 59.95 $44.95 (-26%) skatt ingår. Detta erbjudande upphör om

   Currency  59.95
44.95   
 

 Huvudfunktioner
New paragraph Upptäcker och använder ditt språk om det finns tillgängligt.
New paragraph Bearbetar flera sidor samtidigt (multitråd med användardefinierad sluttid).
New paragraph Extrahering av e-postadresser från både statiska och dynamiska webbsidor (html, htm, php, asp,...).
New paragraph Extrahering av e-postadresser från enskilda sidor eller hela webbplatser.
New paragraph Automatisk syntax- och dubblettkontroll. Programmet bygger enbart rena listor, färdiga att använda.
New paragraph Smart, definierbar spindelmaskin som fungerar över webbplatser.
New paragraph Inkluderings-/exkluderingsfilter med fler än 20 standardiserade MIME-filtyper.
New paragraph Länkar Explorer med definierbara djupnivåer som tillåter bearbetning av webbplatser.
New paragraph ISO-baserad utskrifts- och binär avkodare med stöd för alla ISO- och Windows-kodningar.
New paragraph Detaljerad sidnedladdning och processövervakning.
New paragraph Anpassningsbara inställningar och regelredigerare.
New paragraph Stöd för proxyservrar. Komplett kontroll och hantering av http-fel och länkar.
New paragraph Lättanvänt, enkelt och användarvänligt gränssnitt med stöd för dra-och-släpp.
New paragraph Native-versioner för Mac OS och Windows.

eMail List Builder is a very powerful and reliable tool that allows you to build ready-to-use lists by extracting e-mail addresses from web sites and web pages. eMail List Builder can process whole web sites or any kind of web page in no time getting absolutely all the e-mail addresses they contain.

eMail List Builder is very fast, easy to use and multithreaded. Thanks to its syntax and duplicate checking eMail List Builder only generates clean lists made exclusively of well formatted e-mail addresses without duplicates.

eMail List Builder is an extremely easy-to-use and straightforward tool. You just need to add the address of the web site or the web page you want the software to process either to the eMail List Builder 'URL' field located on the main window or, to the 'URL' list in the case you want to process several web sites or several web pages.

You can write the addresses by hand, paste them from the clipboard or drag and drop them from your browser or any other application. eMail List Builder retrieves absolutely all the well formatted e-mail addresses it finds and generates a ready-to-use list, free of duplicates.

eMail List Builder is perfect for building targeted e-mail list out of the web.

▾ Last videos, Online events and Q&A Sessions ▾
▾ Last customer reviews ▾

🔐 Secured by Sectigo SSL | UptimeRobot - Site Loaded properly