Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp

Budget - iCash v6 handbok | Personlig ekonomi

Budget - iCash v6 handbok

Personlig ekonomi

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS

12.- Budget

En budget är en bild av hur mycket pengar du kommer att spendera eller tjäna i framtiden. Förmodligen gör du redan detta på ett eller annat sätt, för när helst du funderar på hur mycket pengar du kommer att ha kvar i slutet av månaden efter att ha betalat alla räkningarna, har du gjort en budget. Du kan använda budgetar för att förutspå framtida inkomster och utgifter, eller skapa ett "tänk om?"-scenario. Allteftersom tiden går kan du skapa rapporter för att jämföra det faktiska utfallet med det förväntade i din budget. Det är en god idé att göra en budget före viktiga ekonomiska beslut. Om du vill försäkra dig om att dina ekonomiska mål kan nås — gör först en budget, och lägg in alla siffror där. Där kan du justera och omarbeta dem så många gånger som det behövs.

En budget skapas normalt för en viss tidsperiod. I slutet av perioden kan du jämföra de faktiska inkomsterna och utgifterna med dina förväntade siffror. Detta kan tjäna som en bra måttstock på hur din ekonomi mår. För att skapa en budget går du till panelen Budget. Klicka på rullgardinsmenyn och välj Ny budget, och döp den.

Kontolistan kommer du att fyllas med dina aktuella konton, uppställda som i saldovyn, med kontotyp (Inkomster och Utgifter) och kategorier. Du kan ändra varje konto för sig genom att ändra belopp, intervall, eller avaktivera det.

Screenshot

Under kontolistan finns summeringar. Där syns totaler för inkomster och utgifter, samt totaler för varje tidsperiod. Denna summering sker automatiskt, och uppdateras så fort du gör förändringar i kontolistan. Om du avaktiverar ett konto tas det beloppet bort från summeringen. På så vis kan du tillfälligt avaktivera vissa konton och skapa "tänk om?"-scenarior.

Screenshot

En budget kan också räknas ut som ett automatiskt förväntat utfall uträknat utifrån dina faktiska transaktioner för en viss tidsperiod. Tryck bara på triangeln för att visa fältet Beräkna, där du kan fylla i dina beräkningskriterier. Här kan du ställa in hur beräkningen skall göras och vilka konton och transaktioner som ska ingå. Du kan välja att:

New paragraph Beräkna totalen eller medelvärdet av inkomster/utgifter för ett urval av konton.
New paragraph Välj alla konton, eller ett antal, valda utifrån typ eller kategori.
New paragraph öka eller minska beloppen med en angiven procentsats.
New paragraph Behåll befintliga uträkningar genom att kryssa i att inte skriva över befintliga värden.
New paragraph Välj tidsperiod.

Klicka på knappen Beräkna när du är klar.
Review us on
Stan Busk Stan Busk
July 17, 2020🔥 PLEASE ASK YOUR QUESTIONS BELOW 🔥

Recent questions from our iCash users
  I have bought a new computer, how do I transfer the license? NEW YouTube Video
  Ha desaparecido mi contabilidad de iCash NEW Screenshot
  The Bank accounts are missing from the list UPDATED Screenshot
  I created all my transactions with the wrong year Screenshot
  iCash on MacOS 10.15 Screenshot
  How to transfer iCash account data to a new computer Screenshot
  A column has disappeared in the Account Manager Screenshot
  How can I update an asset value Screenshot
  iCash file size grew up over 120 Mb Screenshot
  Importing Bank statements into iCash
  Cambiar de macOS a Windows
  Desactualizado 32 bits a 64 bits
  Importing accounting data from Quicken
  Error cargando iCash
  Creating submaps
  Quelle est la différence entre iCash et iCash SE?
  Reconciled amount is wrong
  Activation Key
  Icash update
  Wont print Anything
  Fallo cierre programa
  Mensaje de error al cerrar la aplicación
  Plan de actualización
  New download wont open
  No se ejecuta el programa
  64bit version of iCash
  Desaparición de datos
  No files in File Manager
  How can I update from iCash 7.5.3 (App Store) to 7.6.x
  Slow loading iCash data files
  Computar cuotas de hipoteca como gasto en los informes
  MacOS 10.13 High Sierra
  64-bit version of iCash availability
  Desactivar notificaciones del plan de actualización
  The iCash Currency Manager doesn't update anymore
  How I can I recover the serial number?
  All transactions are displayed with the same date
  Editing the Transaction Types list on Windows

  [Valid RSS]  Subscribe to Maxprog's Knowledge Base

Generic questions
New paragraph
How do I install Maxprog software on my computer?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I change an application language?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to register the software I've just purchased?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover the serials I have lost of products I purchased here?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover my serial from a registered application?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I find out the product name and version my serial unlocks?
macOS
MS Windows
New paragraph
Where can I read your software License Agreement?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to fix software issues (doesn't start, runs slowly, crashes often, ...)
macOS
MS Windows
New paragraph
Double-clicking on my files no longer opens them with the software, why?
macOS
MS Windows
Stan Busk If you want to make the most of the software that you have acquired at Maxprog, do not miss the Stan's Blog. It is a library of Tutorials and Tips covering specific features and tipical problems you may have when using our tools. This page is updated regularly depending on the topics discussed in our public forums and issues reported thru our HelpDesk. If you are interested on what we are currently working on (or want to participate in beta testings) don't miss the Stan's Logbook.

For years, MAX Programming has provided companies around the globe with sophisticated and innovative solutions. Our commitment to quality is not only evident in our products, but also in our people. It is our mission in Professional Support Services to ensure that our products perform to the fullest of their ability in order to meet the business objectives of our customers. We provide the tools and information required for improved productivity. To accomplish this, we offer an array of services including: Technical Support, Education Services and Consulting Services.

Maxprog is part of an internet site network made of desktoolset.com, emaildesignstudio.com, familycash.com, icash.promo, maxbulkmailer.com, maxprog.com, maxprog.net, maxprog.org, maxprog.us, myrecipients.com, newslettercomposer.com, sharedcontents.com, stanbusk.com, usertools.com.


iCash är ett enkelt och elegant program för att hålla ordning på ekonomin. iCash håller reda på dina inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och banktransaktioner. Skapa bara de konton du behöver, och du kan börja flytta pengar mellan dem direkt.

Du behöver inte kunna någonting om bokföring, eller ens bekymra dig om det – iCash sköter om den saken åt dig! Det enda du behöver bekymra dig om är vart dina pengarna kommer ifrån och vart de tar vägen.

iCash är användarvänligt, mångsidigt och innehåller funktioner för att tilltalar även den mer kräsne ekonomen. Programmet finns för både macOS och Windows, och är tillgängligt på en mängd språk.

iCash använder inte dubbel italiensk bokföring, och kan därför användas även av den med liten eller ingen kunskap om traditionell bokföring. Vilket inte hindrar att programmet är tillräckligt kompetent, och uppställt på ett sådant sätt, att det med vana från dubbel bokföring också kommer att känna igen sig.

Alla konton är av olika fastställda typer, och organiserade i kategorier som användaren själv definierar. Förutom resultat-, och balansräkning finns möjlighet att skapa helt skräddarsydda rapporter, enligt fritt valda kriterier.

Möjligheterna är oändliga! iCash kan användas till mycket. Till att hålla ordning på den privata ekonomin; sköta klubbens, eller föreningens ekonomi; fungera som ekonomiprogram för egenföretagaren, eller det lilla företaget; eller helt enkelt användas för privat bruk till att hålla koll på olika slag av inkomster, utgifter och banktransaktioner – allt på en gång.

Med iCash kan du skapa så många ekonomidokument som du behöver. Inga komplicerade inställningar behövs – du är igång på bara några minuter. Skapa bara konton för dina utgifter, inkomster, bankkonton och skulder, och börja föra dina pengar mellan de olika kontona.

iCash kommer att visa dig vart dina pengar kommer ifrån, och vart de tar vägen.

   Currency  45.00
39.99   
 

Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp