Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp Forums

iCash - Money Manager | Handbok

iCash - Money Manager

Handbok

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS

19.- Verktyg

New paragraph Kontrollera Data
iCash sparar dina data, och genererar rapporter säkert och tillförlitligt. Dock har verktyg för att undersöka dina data inkluderats. Med det kan du räkna om alla kontobalanser, med alla transaktioner, för att jämföra det med dina befintliga data. Detta system rättar till eventuella felräkningar och avrundningsfel. För att undersöka dina data öppna du bara Arkiv -> Verktyg -> Undersök... i menyn.

Screenshot

New paragraph Diagnosticera (lågnivå)
Detta kommando kontrollerar iCash-dokumentets integritet. För att diagnosticera ett iCash-dokument markerar du det i fönstret Senaste dokument, och väljer Arkiv -> Verktyg -> Diagnosticera (lågnivå) i menyn.

Screenshot

Om du trycker ner kommandotangenten på Macintosh, eller Ctrl-tangenten på PC när du gör ditt menyval kommer också en textfil att skapas med en detaljerad rapport. Rapporten heter "Diagnos av Dokumentnamn" och sparas på skrivbordet. Om allt går bra öppnas rapporten automatiskt med ditt förvalda texthanteringsprogram. Om första raden lyder "Allt väl!" är ditt dokument OK.

New paragraph Bygg om index
Med detta kommando bygger du om dokumentets index. iCash-dokument är databasfiler som består av indexerade tabeller och fält. Ett databasindex liknar en innehållsförteckning för en manual eller en bok. Du behöver inte läsa hela boken från pärm till pärm när du vill hitta någonting i en bok — i stället tittar du i innehållsförteckningen, och går direkt till den sida där din eftersökta information finns.

Ett databasindex fungerar på ungefär samma sätt. När du söker ett konto eller en transaktion, med namn, datum, transaktionstyp osv. söker iCash i databasens indexfil efter sökkriterierna, och visar resultatet. Dessa sökningar går på ett ögonblick i iCash eftersom databasens indexfil innehåller märkningar som pekar på var i databasen det eftersökta finns. Det är därför mycket snabbare att låta iCash söka igenom indexfilen än att söka igenom hela databasen, en fil i taget.

För att bygga om dokumentets index, väljer du det först i filhanteraren (Senaste Dokument) och väljer menyn Arkiv -> Verktyg -> Bygg om index:

Screenshot

New paragraph återskapa ett skadat dokument
Om olyckan skulle vara framme och ditt dokument av någon anledning inte går att öppna, eller beter sig underligt på annat sätt, går det att återskapa det med hjälp av iCashs inbyggda återställningsverktyg. Detta verktyg försöker först skapa en helt ny fil med samma struktur som orginalet. Om detta lyckas kommer alla dina data att läggas in i den återskapade strukturen. Använd detta verktyg så snart du har problem med ditt dokument. För att återskapa ett dokument väljer du det från Filhanteraren (Senaste dokument) och väljer i menyn Arkiv -> Verktyg -> återställ databasen.

Screenshot

New paragraph Visa Info
Du kan få veta mer om ditt iCash-dokument på samma sätt som du kan visa info om olika filer i Finder. Välj Arkiv -> Visa Info i menyn.

Screenshot

New paragraph Säkerhetskopia
Glöm inte att ta en säkerhetskopia på dina dokument regelbundet. Säkerhetskopior kan skapas direkt från iCash via Arkiv -> Verktyg -> Säkerhetskopia... eller genom att helt enkelt kopiera din fil i Finder. Du kan också exportera dina data i iCahs till en XML-fil.

iCash gör också automatiska säkerhetskopior åt dig till ~/Dokument/Maxprog/ iCash/Backups varje gång du stänger ett dokument, eller öppnar ett dokument som behöver uppdateras. En säkerhetskopia på alla dokument sparas i en mapp med samma namn som dokumentet. Det är bara de 15 senaste säkerhetskopiorna som sparas. De namnges efter datum, till exempel '2007-01-08 19-43-09' vilket står för '8 januari 2008, kl. 19.43.09'. Notera att den automatiska säkerhetskopieringen är värdelös om du till exempel råkar ut för en hårddisk-krash. Det är rekommendabelt att ta säkerhetskopia till en extern enhet regelbundet. (Och det gäller ju inte bara dina iCash-dokument.)
 Rate This Page!
Stan Busk Stan Busk
June 7, 2019Recent questions from our iCash users
  Importing Bank statements into iCash New
  Cambiar de macOS a Windows Update
  Desactualizado 32 bits a 64 bits
  Importing accounting data from Quicken
  Error cargando iCash "v4rb_x64.dll"
  Creating submaps
  Quelle est la différence entre iCash et iCash SE?
  Reconciled amount is wrong
  Activation Key
  Icash update
  Wont print Anything
  Fallo cierre programa
  Mensaje de error al cerrar la aplicación
  Plan de actualización
  New download wont open
  No se ejecuta el programa
  64bit version of iCash
  No files in File Manager
  How can I update from iCash 7.5.3 (App Store) to 7.6.x
  Slow loading iCash data files
  Computar cuotas de hipoteca como gasto en los informes
  MacOS 10.13 High Sierra
  64-bit version of iCash availability
  Desactivar notificaciones del plan de actualización
  The iCash Currency Manager doesn't update anymore
  How I can I recover the serial number?
  All transactions are displayed with the same date
  Editing the Transaction Types list on Windows

Generic questions
New paragraph
How do I install Maxprog software on my computer?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I change an application language?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to register the software I've just purchased?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover the serials I have lost of products I purchased here?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover my serial from a registered application?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I find out the product name and version my serial unlocks?
macOS
MS Windows
New paragraph
Where can I read your software License Agreement?
macOS
MS Windows
New paragraph
The software doesn't start, runs very slowly or crashes often, how comes?
macOS
MS Windows
New paragraph
Double-clicking on my files no longer opens them with the software, why?
macOS
MS Windows
Stan Busk If you want to make the most of the software that you have acquired at Maxprog, do not miss the Stan's Blog. It is a library of Tutorials and Tips covering specific features and tipical problems you may have when using our tools. This page is updated regularly depending on the topics discussed in our public forums and issues reported thru our HelpDesk. If you are interested on what we are currently working on (or want to participate in beta testings) don't miss the Stan's Logbook.
For years, MAX Programming has provided companies around the globe with sophisticated and innovative solutions. Our commitment to quality is not only evident in our products, but also in our people. It is our mission in Professional Support Services to ensure that our products perform to the fullest of their ability in order to meet the business objectives of our customers. We provide the tools and information required for improved productivity. To accomplish this, we offer an array of services including: Technical Support, Education Services and Consulting Services.

Maxprog is part of an internet site network made of desktoolset.com, emaildesignstudio.com, familycash.com, icash.promo, maxbulkmailer.com, maxprog.com, maxprog.net, maxprog.org, maxprog.us, myrecipients.com, newslettercomposer.com, sharedcontents.com, stanbusk.com, stanbusk.pairserver.com, usertools.com.
iCash is a software intended to control your personal finance, keeping track of incomes, expenses, credits, debts and Banks transactions for you. As simple as creating the accounts you need and move money between them! You don't even need to know about accounting or even care about it! Your finances depends largely on good organization that lets you know where your money comes from and to where it goes.

iCash is an easy-to-use, full featured and multi-purpose Personal Finance Manager tool for macOS and Windows intended to help you control all kinds of money issues. iCash can serve several small accounting needs for either private users, or clubs, associations, self-employed, small businesses or simply to be used at home, making keeping track of incomes, expenses and Banks transactions a snap.

With a few clicks you can begin creating accounts and making transactions in minutes. iCash is versatil and user-friendly. For this reason it doesn't use the principle of double-entry bookkeeping making it much easier to be used by people with very little or no accounting knowledge at all.

Simply create accounts for all your expenses, incomes, Banks... and start moving money between them! iCash will then allow you to find out where all your money comes from and where it goes. All accounts are well organized according to user-defined categories and built-in types so reports can be tailored to include all records or only ones meeting specified criteria.

Cash also allows you to have as many money manager documents as necessary so you can control almost anything from Clubs, associations, home and so on at the same time. !  You can add Anonymous comments! They are moderated though. In order to add a comment without moderation just log in using your Google, Twitter, GitHub, GitLab or Commento login data.
Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp Forums