Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp

Verktyg - iCash v6 handbok | Personlig ekonomi

Verktyg - iCash v6 handbok

Personlig ekonomi

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS

19.- Verktyg

New paragraph Kontrollera Data
iCash sparar dina data, och genererar rapporter säkert och tillförlitligt. Dock har verktyg för att undersöka dina data inkluderats. Med det kan du räkna om alla kontobalanser, med alla transaktioner, för att jämföra det med dina befintliga data. Detta system rättar till eventuella felräkningar och avrundningsfel. För att undersöka dina data öppna du bara Arkiv -> Verktyg -> Undersök... i menyn.

Screenshot

New paragraph Diagnosticera (lågnivå)
Detta kommando kontrollerar iCash-dokumentets integritet. För att diagnosticera ett iCash-dokument markerar du det i fönstret Senaste dokument, och väljer Arkiv -> Verktyg -> Diagnosticera (lågnivå) i menyn.

Screenshot

Om du trycker ner kommandotangenten på Macintosh, eller Ctrl-tangenten på PC när du gör ditt menyval kommer också en textfil att skapas med en detaljerad rapport. Rapporten heter "Diagnos av Dokumentnamn" och sparas på skrivbordet. Om allt går bra öppnas rapporten automatiskt med ditt förvalda texthanteringsprogram. Om första raden lyder "Allt väl!" är ditt dokument OK.

New paragraph Bygg om index
Med detta kommando bygger du om dokumentets index. iCash-dokument är databasfiler som består av indexerade tabeller och fält. Ett databasindex liknar en innehållsförteckning för en manual eller en bok. Du behöver inte läsa hela boken från pärm till pärm när du vill hitta någonting i en bok — i stället tittar du i innehållsförteckningen, och går direkt till den sida där din eftersökta information finns.

Ett databasindex fungerar på ungefär samma sätt. När du söker ett konto eller en transaktion, med namn, datum, transaktionstyp osv. söker iCash i databasens indexfil efter sökkriterierna, och visar resultatet. Dessa sökningar går på ett ögonblick i iCash eftersom databasens indexfil innehåller märkningar som pekar på var i databasen det eftersökta finns. Det är därför mycket snabbare att låta iCash söka igenom indexfilen än att söka igenom hela databasen, en fil i taget.

För att bygga om dokumentets index, väljer du det först i filhanteraren (Senaste Dokument) och väljer menyn Arkiv -> Verktyg -> Bygg om index:

Screenshot

New paragraph återskapa ett skadat dokument
Om olyckan skulle vara framme och ditt dokument av någon anledning inte går att öppna, eller beter sig underligt på annat sätt, går det att återskapa det med hjälp av iCashs inbyggda återställningsverktyg. Detta verktyg försöker först skapa en helt ny fil med samma struktur som orginalet. Om detta lyckas kommer alla dina data att läggas in i den återskapade strukturen. Använd detta verktyg så snart du har problem med ditt dokument. För att återskapa ett dokument väljer du det från Filhanteraren (Senaste dokument) och väljer i menyn Arkiv -> Verktyg -> återställ databasen.

Screenshot

New paragraph Visa Info
Du kan få veta mer om ditt iCash-dokument på samma sätt som du kan visa info om olika filer i Finder. Välj Arkiv -> Visa Info i menyn.

Screenshot

New paragraph Säkerhetskopia
Glöm inte att ta en säkerhetskopia på dina dokument regelbundet. Säkerhetskopior kan skapas direkt från iCash via Arkiv -> Verktyg -> Säkerhetskopia... eller genom att helt enkelt kopiera din fil i Finder. Du kan också exportera dina data i iCahs till en XML-fil.

iCash gör också automatiska säkerhetskopior åt dig till ~/Dokument/Maxprog/ iCash/Backups varje gång du stänger ett dokument, eller öppnar ett dokument som behöver uppdateras. En säkerhetskopia på alla dokument sparas i en mapp med samma namn som dokumentet. Det är bara de 15 senaste säkerhetskopiorna som sparas. De namnges efter datum, till exempel '2007-01-08 19-43-09' vilket står för '8 januari 2008, kl. 19.43.09'. Notera att den automatiska säkerhetskopieringen är värdelös om du till exempel råkar ut för en hårddisk-krash. Det är rekommendabelt att ta säkerhetskopia till en extern enhet regelbundet. (Och det gäller ju inte bara dina iCash-dokument.)
Review us on
Stan Busk Stan Busk
July 17, 2020🔥 PLEASE ASK YOUR QUESTIONS BELOW 🔥

Recent questions from our iCash users
  I have bought a new computer, how do I transfer the license? NEW YouTube Video
  Ha desaparecido mi contabilidad de iCash NEW Screenshot
  The Bank accounts are missing from the list UPDATED Screenshot
  I created all my transactions with the wrong year Screenshot
  iCash on MacOS 10.15 Screenshot
  How to transfer iCash account data to a new computer Screenshot
  A column has disappeared in the Account Manager Screenshot
  How can I update an asset value Screenshot
  iCash file size grew up over 120 Mb Screenshot
  Importing Bank statements into iCash
  Cambiar de macOS a Windows
  Desactualizado 32 bits a 64 bits
  Importing accounting data from Quicken
  Error cargando iCash
  Creating submaps
  Quelle est la différence entre iCash et iCash SE?
  Reconciled amount is wrong
  Activation Key
  Icash update
  Wont print Anything
  Fallo cierre programa
  Mensaje de error al cerrar la aplicación
  Plan de actualización
  New download wont open
  No se ejecuta el programa
  64bit version of iCash
  Desaparición de datos
  No files in File Manager
  How can I update from iCash 7.5.3 (App Store) to 7.6.x
  Slow loading iCash data files
  Computar cuotas de hipoteca como gasto en los informes
  MacOS 10.13 High Sierra
  64-bit version of iCash availability
  Desactivar notificaciones del plan de actualización
  The iCash Currency Manager doesn't update anymore
  How I can I recover the serial number?
  All transactions are displayed with the same date
  Editing the Transaction Types list on Windows

  [Valid RSS]  Subscribe to Maxprog's Knowledge Base

Generic questions
New paragraph
How do I install Maxprog software on my computer?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I change an application language?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to register the software I've just purchased?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover the serials I have lost of products I purchased here?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover my serial from a registered application?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I find out the product name and version my serial unlocks?
macOS
MS Windows
New paragraph
Where can I read your software License Agreement?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to fix software issues (doesn't start, runs slowly, crashes often, ...)
macOS
MS Windows
New paragraph
Double-clicking on my files no longer opens them with the software, why?
macOS
MS Windows
Stan Busk If you want to make the most of the software that you have acquired at Maxprog, do not miss the Stan's Blog. It is a library of Tutorials and Tips covering specific features and tipical problems you may have when using our tools. This page is updated regularly depending on the topics discussed in our public forums and issues reported thru our HelpDesk. If you are interested on what we are currently working on (or want to participate in beta testings) don't miss the Stan's Logbook.

For years, MAX Programming has provided companies around the globe with sophisticated and innovative solutions. Our commitment to quality is not only evident in our products, but also in our people. It is our mission in Professional Support Services to ensure that our products perform to the fullest of their ability in order to meet the business objectives of our customers. We provide the tools and information required for improved productivity. To accomplish this, we offer an array of services including: Technical Support, Education Services and Consulting Services.

Maxprog is part of an internet site network made of desktoolset.com, emaildesignstudio.com, familycash.com, icash.promo, maxbulkmailer.com, maxprog.com, maxprog.net, maxprog.org, maxprog.us, myrecipients.com, newslettercomposer.com, sharedcontents.com, stanbusk.com, usertools.com.


iCash är ett enkelt och elegant program för att hålla ordning på ekonomin. iCash håller reda på dina inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och banktransaktioner. Skapa bara de konton du behöver, och du kan börja flytta pengar mellan dem direkt.

Du behöver inte kunna någonting om bokföring, eller ens bekymra dig om det – iCash sköter om den saken åt dig! Det enda du behöver bekymra dig om är vart dina pengarna kommer ifrån och vart de tar vägen.

iCash är användarvänligt, mångsidigt och innehåller funktioner för att tilltalar även den mer kräsne ekonomen. Programmet finns för både macOS och Windows, och är tillgängligt på en mängd språk.

iCash använder inte dubbel italiensk bokföring, och kan därför användas även av den med liten eller ingen kunskap om traditionell bokföring. Vilket inte hindrar att programmet är tillräckligt kompetent, och uppställt på ett sådant sätt, att det med vana från dubbel bokföring också kommer att känna igen sig.

Alla konton är av olika fastställda typer, och organiserade i kategorier som användaren själv definierar. Förutom resultat-, och balansräkning finns möjlighet att skapa helt skräddarsydda rapporter, enligt fritt valda kriterier.

Möjligheterna är oändliga! iCash kan användas till mycket. Till att hålla ordning på den privata ekonomin; sköta klubbens, eller föreningens ekonomi; fungera som ekonomiprogram för egenföretagaren, eller det lilla företaget; eller helt enkelt användas för privat bruk till att hålla koll på olika slag av inkomster, utgifter och banktransaktioner – allt på en gång.

Med iCash kan du skapa så många ekonomidokument som du behöver. Inga komplicerade inställningar behövs – du är igång på bara några minuter. Skapa bara konton för dina utgifter, inkomster, bankkonton och skulder, och börja föra dina pengar mellan de olika kontona.

iCash kommer att visa dig vart dina pengar kommer ifrån, och vart de tar vägen.

   Currency  45.00
39.99   
 

Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp