Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp

Transaktioner - iCash v6 handbok | Personlig ekonomi

Transaktioner - iCash v6 handbok

Personlig ekonomi

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS

7.- Transaktioner

Transaktioner är de som skriver den ekonomiska historien i iCash. Det inkluderar allt om inkomster, förflyttning av pengar mellan olika konton och utgifter. Transaktionspanelen visar bara en månad i taget, med innevarande månad som förinställt värde. Du kan lätt navigera mellan månader och år genom att använda höger- och vänsterpilarna, samt rullgardinsmenyn vid årtal. Eller genom att välja önskad månad och skriva in önskat år.

Screenshot

En transakton består av: Trasaktionsdag, Transaktionstyp, Avsändarkonto, Mottagarkonto, Belopp och eventuellt en Kommentar.

New paragraph Dag: Den dag i vald månad och år då transaktionen genomfördes. (Krav)
New paragraph Transaktionstyp: Vilken typ av transaktion det är. Värdet kan användas vid sökningar. (Tillval)
New paragraph Avsändarkonto: Vilket konto pengarna kommer ifrån. (Krav)
New paragraph Mottagarkonto: Vilket konto pengarna förs till. (Krav)
New paragraph Belopp: Transaktionens summa. (Krav)
New paragraph Kommentar: Några viktiga fakta kring transaktionen. (Tillval)

Transaktionen kan också innehålla annan tilläggsinformation, beroende på dina behov:

New paragraph Mottagare/Utfärdare: Namnet på den som har fått, eller har utgett, transaktionens belopp. Det som läggs in här kopplas till menyn till höger, så att du lätt kan välja existerande kontakter, eller lägga till nya.

New paragraph Projekt: Ett projekt är en etikett som gör att du kan markera relaterade transaktioner och utföra sökningar på det. Du kan till exempel märka en grupp transaktioner som "Köksrenovering" och därefter söka och se alla transaktioner som hör till just detta projekt.

New paragraph Kurs: Om du flyttar pengar med olika valutor. I det första fältet anges växelkursen mellan avsändar- och mottagarkontona. Det andra kursfältet används för att ange växelkursen mellan avsändarkontot och den växelkurs som är förinställd. iCash behöver alltid växelkursen mellan transaktionens kurs och den förinställda valutakursen för att visa rätt värden i saldopanelen.

Avsändarkonto Mottagarkonto Kurs1 Kurs2
Förinställlt värde Förinställlt värde - -
USD Förinställlt värde USD till förinställlt -
Förinställlt värde USD Förinställlt till USD -
USD CAD USD till CAD USD till Förinställlt
CAD USD CAD till USD CAD till Förinställlt


New paragraph Faktura: Fakturor som hänför sig till transaktionen.
New paragraph Skatt: Skatter som hänför sig till transaktionen — länkas till menyn till höger för att välja rätt typ av skatt. Här kan du alltså skriva in momsbelopp som ingår i transaktionen (om du inte väljer att bokföra nettobelopp, med momsen separat på synligt momskonto.).
New paragraph ID-nummer: Ett särskilt egenvalt nummer för att länka transaktionen till relaterad dokumentation.

Olika typer av transaktioner kan lätt identifieras med hjälp av deras ikon:

Screenshot Utgifter och betalning av skulder
Screenshot Inkomster
Screenshot Pengar som flyttas mellan olika bankkonton, eller återbetalningar av olika slag
Screenshot Alla andra transaktioner

Namn på transaktonstyp är låsta och kan inte ändras. Du kan dock skriva in den första bokstaven av en transaktionstyp för att välja den. Du kan även ange valfria data så som checknummer, ATM-referenser eller vad som helst. En transaktonstyp blir vald när dess namn visas under inskrivningsfältet.

Screenshot

Menyn för Avsändarkonto visar tillgångs- och inkomstkonton som förval. Mottagarkontots meny visar allt utom inkomstkonton i förval. Båda menyerna kan visa alla konton om du väljer "Visa alla konton", längst ner i menyn. När du valt avsändar- och mottagarkonto från menyerna visar iCash den aktuella balansen för valt konto uppe till höger.

Screenshot

New paragraph Lägga till en transaktion gör du genom att trycka på knappen Lägg till. En transaktion måste ha olika avsändar- och mottagarkonton. Lägg märke till att funktionen för automatisk ifyllnad i iCash aktiveras automatiskt när avsändar- och mottagarkonton fylls i. Automatisk ifyllnad innebär att alla övriga fält kommer att fyllas i med samma uppgifter som den senaste transaktionen av samma typ. (Du kan stänga av funktionen för automatisk ifyllnad i inställningarna). Du kan när som helst ändra transaktionen genom att trycka på knapparna Radera eller ändra, eller via menyns Redigera -> Rensa.

New paragraph ändra en transaktion gör du genom att välja transaktionen i listan, ändra önskade fält, och därefter trycka på knappen ändra. Notera att avstämda transaktioner inte kan ändras (med mindre än rutan för Avstämd i transaktionslistan först kryssas ur).

New paragraph Radera en transakton görs genom att välja transaktionen i listan, och trycka på knappen Radera. Notera att avstämda transaktioner inte kan raderas (med mindre än rutan för Avstämd i transaktionslistan först kryssas ur).

New paragraph Gruppera transaktioner: Med iCash kan du gruppera transaktioner som hör ihop. Det enda som krävs är att de har minst ett konto gemensamt. Välj transaktionerna du vill gruppera och välj Transaktion -> Gruppera i menyn, eller via popupmenyn (Ctrl+klicka eller högerklicka med musen). För att upplösa grupperingen väljer du 'Upplös' från samma menyer. Grupperade transaktioner syns som en expanderbar rad i transaktionslistan. För att expandera och kollapsa transaktionerna klickar du på triangeln framför raden. Grupperade transaktioner liknar "Quicken (TM) splits". De gör ditt liv enklare när du ska stämma av blandade transaktioner med din bank. Så här fungerar det:

Välj två transaktioner, som dessa, och välj Gruppera i popupmenyn:

Screenshot

När transaktionerna är grupperade syns de som en enda på skärmen, och du kan nu enkelt stämma av det mot ditt kontoutdrag från banken.

Screenshot

Du kan se detaljerna hos transaktionens olika komponenter genom att klicka på triangeln framför raden.

Screenshot

New paragraph Kommentarer: Du kan använda kommentarsfunktionen för att skapa förvalda kommentarer till dina transaktioner. Kommentarer kan innehålla taggar. Dessa taggar ersätts automatiskt med de data de symboliserar. Tillgängliga taggar är: 'år', 'Månad', 'Dag', 'Kort datum', 'Långt datum' och 'ID'. Exempel: '[Månad]betalning' kommer att ersättas med 'Aprilbetalning' i April. 'ID' står för transaktionsnummer.

Screenshot

New paragraph Specifikation av en transaktion: Du kan lägga till fler uppgifter om en transaktion i iCash. Dubbelklicka bara på en transaktion från listan, så kommer du till fönstret för specificering. Där kan du lägga in transaktionens specifikation, samt ett memo. Här finns också en funktion för att lägga in ingående artiklar med kvantitet och belopp.

Screenshot

New paragraph Dubblera och flytta transaktioner: Transaktioner kan enkelt dubbleras eller flyttas. Poängen med att dubblera en transaktion är att kunna återanvända en transaktion som innehåller det mesta av den information man behöver. Att flytta en transaktion liknar dubbleringen, men här flyttar du alltså hela transaktionen till en ny dag. För att flytta, eller dubblera, en transaktion väljer du bara transaktionen från transaktions- eller sök-panelen, väljer Transaktion -> Duplicera... eller Transaktion -> Flytta till... från huvudmenyn, eller samma val i poppu-menyn.

Screenshot

Ett kalenderfönster kommer då att öppnas, där du väljer det datum du vill flytta, eller dubblera transaktionen till. Klicka i en tom cell för att ånga, och behålla det ursprungliga datumet. Du kan bläddra mellan månader med pilknapparna, välja en månad från rullgardinsmenyn, eller välja ett annat år. Där du är klar trycker du på knappen Duplicera eller Flytta.

Screenshot

New paragraph Spela in transaktioner: Med iCash kan du spela in dina vanligast förekommande transaktioner till Favoriter. Det är lika enkelt som att välja en transaktion och ctrl-klicka för att se popupmenyn. Välj Lägg till Favoriter för att automatiskt lägga till din transaktion. Eller välj Transaktion -> Lägg till Favoriter i menyn.

Screenshot

Du kan se hur din transaktion har spelats in genom att öppna Favorit-fönstret (välj 'Favoriter...' från popupmenyn eller menyn 'Transaktion' ). Du kan ange om du vill se alla typer av transaktioner, eller en speciell typ med hjälp av rullgardinsmenyn längst uppe till höger. För att välja en transaktion markerar du den i listan och trcker 'Välj' — eller dubbelklicka på den i listan. Fönstret stängs och favoriten kopieras till inmatningsfälten för transaktioner.

Screenshot

Favoriter kan ändras så att de motsvarar dina önskemål. De kan också skapas som nya. Välj en favorit från listan och tryck på knappen 'Redigera...'.

Screenshot

New paragraph Lägga till och ändra kontakter: iCash innehåller en databas för kontakter, där du kan lägga in mottagare eller avsändare av olika transaktioner. Kontakten skapas automatiskt den första gången du skriver in namnet i kontakt-fältet. Du kommer till din kontaktlista genom att välja Transaktion -> Kontakter i transaktionsmenyn, eller via rullgardinsmenyn vid inmatningsfältet.

Screenshot

Kontaktpanelen innehåller alla data du behöver för en utfärdare/mottagare av en transaktion. De kan kategoriseras som 'Personliga', 'Kunder', 'Leverantörer', 'Anställda', 'Arbetsgivare' och 'Tjänster'. Endast 'Namn' behöver anges. Notera att du inte kan radera en kontakt om den har använts i någon transaktion.

Screenshot
Review us on
Stan Busk Stan Busk
July 17, 2020🔥 PLEASE ASK YOUR QUESTIONS BELOW 🔥

Recent questions from our iCash users
  I have bought a new computer, how do I transfer the license? NEW YouTube Video
  Ha desaparecido mi contabilidad de iCash NEW Screenshot
  The Bank accounts are missing from the list UPDATED Screenshot
  I created all my transactions with the wrong year Screenshot
  iCash on MacOS 10.15 Screenshot
  How to transfer iCash account data to a new computer Screenshot
  A column has disappeared in the Account Manager Screenshot
  How can I update an asset value Screenshot
  iCash file size grew up over 120 Mb Screenshot
  Importing Bank statements into iCash
  Cambiar de macOS a Windows
  Desactualizado 32 bits a 64 bits
  Importing accounting data from Quicken
  Error cargando iCash
  Creating submaps
  Quelle est la différence entre iCash et iCash SE?
  Reconciled amount is wrong
  Activation Key
  Icash update
  Wont print Anything
  Fallo cierre programa
  Mensaje de error al cerrar la aplicación
  Plan de actualización
  New download wont open
  No se ejecuta el programa
  64bit version of iCash
  Desaparición de datos
  No files in File Manager
  How can I update from iCash 7.5.3 (App Store) to 7.6.x
  Slow loading iCash data files
  Computar cuotas de hipoteca como gasto en los informes
  MacOS 10.13 High Sierra
  64-bit version of iCash availability
  Desactivar notificaciones del plan de actualización
  The iCash Currency Manager doesn't update anymore
  How I can I recover the serial number?
  All transactions are displayed with the same date
  Editing the Transaction Types list on Windows

  [Valid RSS]  Subscribe to Maxprog's Knowledge Base

Generic questions
New paragraph
How do I install Maxprog software on my computer?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I change an application language?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to register the software I've just purchased?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover the serials I have lost of products I purchased here?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover my serial from a registered application?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I find out the product name and version my serial unlocks?
macOS
MS Windows
New paragraph
Where can I read your software License Agreement?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to fix software issues (doesn't start, runs slowly, crashes often, ...)
macOS
MS Windows
New paragraph
Double-clicking on my files no longer opens them with the software, why?
macOS
MS Windows
Stan Busk If you want to make the most of the software that you have acquired at Maxprog, do not miss the Stan's Blog. It is a library of Tutorials and Tips covering specific features and tipical problems you may have when using our tools. This page is updated regularly depending on the topics discussed in our public forums and issues reported thru our HelpDesk. If you are interested on what we are currently working on (or want to participate in beta testings) don't miss the Stan's Logbook.

For years, MAX Programming has provided companies around the globe with sophisticated and innovative solutions. Our commitment to quality is not only evident in our products, but also in our people. It is our mission in Professional Support Services to ensure that our products perform to the fullest of their ability in order to meet the business objectives of our customers. We provide the tools and information required for improved productivity. To accomplish this, we offer an array of services including: Technical Support, Education Services and Consulting Services.

Maxprog is part of an internet site network made of desktoolset.com, emaildesignstudio.com, familycash.com, icash.promo, maxbulkmailer.com, maxprog.com, maxprog.net, maxprog.org, maxprog.us, myrecipients.com, newslettercomposer.com, sharedcontents.com, stanbusk.com, usertools.com.


iCash är ett enkelt och elegant program för att hålla ordning på ekonomin. iCash håller reda på dina inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och banktransaktioner. Skapa bara de konton du behöver, och du kan börja flytta pengar mellan dem direkt.

Du behöver inte kunna någonting om bokföring, eller ens bekymra dig om det – iCash sköter om den saken åt dig! Det enda du behöver bekymra dig om är vart dina pengarna kommer ifrån och vart de tar vägen.

iCash är användarvänligt, mångsidigt och innehåller funktioner för att tilltalar även den mer kräsne ekonomen. Programmet finns för både macOS och Windows, och är tillgängligt på en mängd språk.

iCash använder inte dubbel italiensk bokföring, och kan därför användas även av den med liten eller ingen kunskap om traditionell bokföring. Vilket inte hindrar att programmet är tillräckligt kompetent, och uppställt på ett sådant sätt, att det med vana från dubbel bokföring också kommer att känna igen sig.

Alla konton är av olika fastställda typer, och organiserade i kategorier som användaren själv definierar. Förutom resultat-, och balansräkning finns möjlighet att skapa helt skräddarsydda rapporter, enligt fritt valda kriterier.

Möjligheterna är oändliga! iCash kan användas till mycket. Till att hålla ordning på den privata ekonomin; sköta klubbens, eller föreningens ekonomi; fungera som ekonomiprogram för egenföretagaren, eller det lilla företaget; eller helt enkelt användas för privat bruk till att hålla koll på olika slag av inkomster, utgifter och banktransaktioner – allt på en gång.

Med iCash kan du skapa så många ekonomidokument som du behöver. Inga komplicerade inställningar behövs – du är igång på bara några minuter. Skapa bara konton för dina utgifter, inkomster, bankkonton och skulder, och börja föra dina pengar mellan de olika kontona.

iCash kommer att visa dig vart dina pengar kommer ifrån, och vart de tar vägen.

   Currency  45.00
39.99   
 

Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp