Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp

Saldopanelen - iCash v6 handbok | Personlig ekonomi

Saldopanelen - iCash v6 handbok

Personlig ekonomi

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS

4.- Saldopanelen

Saldopanelen ger dig en god överblick över din kontonstruktur, och visar avstämda, icke avstämda samt totala kontosaldon för vald tidsperiod. Notera att det bara är Resultatkonton som påverkas av tidsperiod, då de visar penningflöden. Balanskonton visar helt enkelt dagsaktuellt saldo.

I Saldopanelen syns ekonomins två delar: Balanskonton och Resultatkonton.

New paragraph Omsättningstillgångar, Värdepapper, Bundna tillgångar och deras motsats Skulder är Balanskonton.
New paragraph Inkomster och Utgifter är Resultatkonton.

Screenshot

Saldopanelen ger dig en total kontoöversikt. Här ser du dina konton indelade i kategori/typ, men du kan även välja att se dem som en platt lista, via de två knapparna uppe till vänster. Här kan du också se vad som är avstämt, ej avstämt, och totalt saldo för respektive konto och given tidsperiod. Du kan ändra tidsperiod via popup-menyn längst upp till höger. Alla objekt utom konton kan fällas ut eller ihop för att visa respektive dölja innehållet i denna typ/kategori. Du kan expandera/kollapsa alla objekt på en gång genom att använda kontextmenyn (Kontroll-klicka, eller klicka på höger musknapp). Bakom varje mapp finns en parentes med en siffra som visar hur många objekt den innehåller. Du kan öppna en typ eller kategori genom att dubbelklicka på den, gå bakåt och framåt via höger och vänsterpilarna, återvända till basvyn genom att klicka på knappen med det lilla huset, och växla mellan hierarktiskt och platt vy när och var som helst.

Saldopanelen innehåller också en transaktionsöversikt. Här visas transaktioner för ett visst konto, kategori eller kontotyp för en given tidsperiod. Längst ner i Saldopanelen står "Transaktioner" med en triangel framför. Klicka på triangeln för att expandera transaktionsvyn, och fönstrets horisontella markeringar för att ändra storleken.

Screenshot

Genom att dubbelklicka på en transaktion förflyttas du till panelen Transaktioner, där du kan redigera eller radera transaktionen ifråga. Dubbelklicka med Kommand-tangenten nertryckt för att visa en specifikation av transaktionen.
Review us on
Stan Busk Stan Busk
July 17, 2020🔥 PLEASE ASK YOUR QUESTIONS BELOW 🔥

Recent questions from our iCash users
  I have bought a new computer, how do I transfer the license? NEW YouTube Video
  Ha desaparecido mi contabilidad de iCash NEW Screenshot
  The Bank accounts are missing from the list UPDATED Screenshot
  I created all my transactions with the wrong year Screenshot
  iCash on MacOS 10.15 Screenshot
  How to transfer iCash account data to a new computer Screenshot
  A column has disappeared in the Account Manager Screenshot
  How can I update an asset value Screenshot
  iCash file size grew up over 120 Mb Screenshot
  Importing Bank statements into iCash
  Cambiar de macOS a Windows
  Desactualizado 32 bits a 64 bits
  Importing accounting data from Quicken
  Error cargando iCash
  Creating submaps
  Quelle est la différence entre iCash et iCash SE?
  Reconciled amount is wrong
  Activation Key
  Icash update
  Wont print Anything
  Fallo cierre programa
  Mensaje de error al cerrar la aplicación
  Plan de actualización
  New download wont open
  No se ejecuta el programa
  64bit version of iCash
  Desaparición de datos
  No files in File Manager
  How can I update from iCash 7.5.3 (App Store) to 7.6.x
  Slow loading iCash data files
  Computar cuotas de hipoteca como gasto en los informes
  MacOS 10.13 High Sierra
  64-bit version of iCash availability
  Desactivar notificaciones del plan de actualización
  The iCash Currency Manager doesn't update anymore
  How I can I recover the serial number?
  All transactions are displayed with the same date
  Editing the Transaction Types list on Windows

  [Valid RSS]  Subscribe to Maxprog's Knowledge Base

Generic questions
New paragraph
How do I install Maxprog software on my computer?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I change an application language?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to register the software I've just purchased?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover the serials I have lost of products I purchased here?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover my serial from a registered application?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I find out the product name and version my serial unlocks?
macOS
MS Windows
New paragraph
Where can I read your software License Agreement?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to fix software issues (doesn't start, runs slowly, crashes often, ...)
macOS
MS Windows
New paragraph
Double-clicking on my files no longer opens them with the software, why?
macOS
MS Windows
Stan Busk If you want to make the most of the software that you have acquired at Maxprog, do not miss the Stan's Blog. It is a library of Tutorials and Tips covering specific features and tipical problems you may have when using our tools. This page is updated regularly depending on the topics discussed in our public forums and issues reported thru our HelpDesk. If you are interested on what we are currently working on (or want to participate in beta testings) don't miss the Stan's Logbook.

For years, MAX Programming has provided companies around the globe with sophisticated and innovative solutions. Our commitment to quality is not only evident in our products, but also in our people. It is our mission in Professional Support Services to ensure that our products perform to the fullest of their ability in order to meet the business objectives of our customers. We provide the tools and information required for improved productivity. To accomplish this, we offer an array of services including: Technical Support, Education Services and Consulting Services.

Maxprog is part of an internet site network made of desktoolset.com, emaildesignstudio.com, familycash.com, icash.promo, maxbulkmailer.com, maxprog.com, maxprog.net, maxprog.org, maxprog.us, myrecipients.com, newslettercomposer.com, sharedcontents.com, stanbusk.com, usertools.com.


iCash är ett enkelt och elegant program för att hålla ordning på ekonomin. iCash håller reda på dina inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och banktransaktioner. Skapa bara de konton du behöver, och du kan börja flytta pengar mellan dem direkt.

Du behöver inte kunna någonting om bokföring, eller ens bekymra dig om det – iCash sköter om den saken åt dig! Det enda du behöver bekymra dig om är vart dina pengarna kommer ifrån och vart de tar vägen.

iCash är användarvänligt, mångsidigt och innehåller funktioner för att tilltalar även den mer kräsne ekonomen. Programmet finns för både macOS och Windows, och är tillgängligt på en mängd språk.

iCash använder inte dubbel italiensk bokföring, och kan därför användas även av den med liten eller ingen kunskap om traditionell bokföring. Vilket inte hindrar att programmet är tillräckligt kompetent, och uppställt på ett sådant sätt, att det med vana från dubbel bokföring också kommer att känna igen sig.

Alla konton är av olika fastställda typer, och organiserade i kategorier som användaren själv definierar. Förutom resultat-, och balansräkning finns möjlighet att skapa helt skräddarsydda rapporter, enligt fritt valda kriterier.

Möjligheterna är oändliga! iCash kan användas till mycket. Till att hålla ordning på den privata ekonomin; sköta klubbens, eller föreningens ekonomi; fungera som ekonomiprogram för egenföretagaren, eller det lilla företaget; eller helt enkelt användas för privat bruk till att hålla koll på olika slag av inkomster, utgifter och banktransaktioner – allt på en gång.

Med iCash kan du skapa så många ekonomidokument som du behöver. Inga komplicerade inställningar behövs – du är igång på bara några minuter. Skapa bara konton för dina utgifter, inkomster, bankkonton och skulder, och börja föra dina pengar mellan de olika kontona.

iCash kommer att visa dig vart dina pengar kommer ifrån, och vart de tar vägen.

   Currency  45.00
39.99   
 

Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp