Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp

Rapporter - iCash v6 handbok | Personlig ekonomi

Rapporter - iCash v6 handbok

Personlig ekonomi

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS

10.- Rapporter

iCash kan skapa, skriva ut och exportera ett flertal rapporter: Balansräkning, Resultaträkning, Resultatrapport, Kontoutdrag och Momsrapport. Alla rapporter finns tillgängliga via en rullgardinsmeny. Balansräkning och Resultaträkning är de viktigaste ekonomiska rapporterna, och används för att göra bokslut.

New paragraph För att skriva ut en rapport, välj Arkiv -> Skriv ut... i menyn.
New paragraph För att exportera din rapport, välj Arkiv -> Exportera -> Rapport i menyn.

New paragraph Balansräkningen är en ögonblicksbild av dina tillgångar, investeringar och skulder vid en given tidpunkt. Den visar helt enkelt var allting är. Balansräkningen är en grundläggande bokföringsrapport, och utgör basen för många andra rapporter. Balansräkningen visar på ett överskådligt sätt din finansiella hälsa. Du kan välja mellan att se den i total eller detaljerad form. Total visar kontoställninen i sammandrag, med enbart kontotyper. Detaljerad visar även kategorier, och dess ingående konton.

Nu kan du också skapa en rapport för ett givet datum, eller datumintervall. Genom att välja ett datumintervall ber du iCash att räkna ut balansen för två givna datum, och variationen däremellan. Du kan alltså skapa en balansräkning för vilket år som helst, och dessutom få den procentuella förändringen över året.

Screenshot

New paragraph Resultaträkningen är den bästa rapporten för att få en god överblick av din ekonomi. Resultaträkningen är också den mest använda affärsrapporten av alla. Den visar ditt penningflöde under ett givet tidsintervall, som en månad, eller ett år. Den enkla formeln är inkomster minus utgifter lika med vinst/förlust. I resultaträkningen spaltas de olika delarna upp: 1) inkomster 2) utgifter, och 3) vinst/förlust. En resultaträkning är det enklaste sättet att se om du gått med vinst eller förlust under en given tidsperiod. Du kan välja mellan Total rapport, som visar kontotyper och kategorier, eller Detaljerad rapport som visar typer, kategorier och alla dess ingående konton. Denna rapport visar också hur stor andel varje konto och kategori har av i förhållande till sin typ (inkomst eller utgift).

Screenshot

New paragraph Resultatrapporten är en variation av den förra rapporten, men här visas inkomster, utgifter och vinst/förlust periodiserat över tid. Tillgängliga perioder är 'Månadsvis', 'Kvartalsvis', 'Halvårsvis' och 'årsvis'.

Screenshot

New paragraph Kontoutdrag visar alla transaktioner på ett givet konto, samt saldot (avstämt, ej avstämt och totalt) för den tidsperiod du valt.

Screenshot

New paragraph Skatt/moms rapporten visar moms/skatt ur olika synvinklar: betald, ingående eller utgående. Den visar varje transaktionsdatum, kund/leverantör, nettobelopp, skattebelopp samt brutto. Upgifterna hämtas från vad du skrivit in in fältet skatt/moms i transaktionsvyn.
Review us on
Stan Busk Stan Busk
July 17, 2020🔥 PLEASE ASK YOUR QUESTIONS BELOW 🔥

Recent questions from our iCash users
  I have bought a new computer, how do I transfer the license? NEW YouTube Video
  Ha desaparecido mi contabilidad de iCash NEW Screenshot
  The Bank accounts are missing from the list UPDATED Screenshot
  I created all my transactions with the wrong year Screenshot
  iCash on MacOS 10.15 Screenshot
  How to transfer iCash account data to a new computer Screenshot
  A column has disappeared in the Account Manager Screenshot
  How can I update an asset value Screenshot
  iCash file size grew up over 120 Mb Screenshot
  Importing Bank statements into iCash
  Cambiar de macOS a Windows
  Desactualizado 32 bits a 64 bits
  Importing accounting data from Quicken
  Error cargando iCash
  Creating submaps
  Quelle est la différence entre iCash et iCash SE?
  Reconciled amount is wrong
  Activation Key
  Icash update
  Wont print Anything
  Fallo cierre programa
  Mensaje de error al cerrar la aplicación
  Plan de actualización
  New download wont open
  No se ejecuta el programa
  64bit version of iCash
  Desaparición de datos
  No files in File Manager
  How can I update from iCash 7.5.3 (App Store) to 7.6.x
  Slow loading iCash data files
  Computar cuotas de hipoteca como gasto en los informes
  MacOS 10.13 High Sierra
  64-bit version of iCash availability
  Desactivar notificaciones del plan de actualización
  The iCash Currency Manager doesn't update anymore
  How I can I recover the serial number?
  All transactions are displayed with the same date
  Editing the Transaction Types list on Windows

  [Valid RSS]  Subscribe to Maxprog's Knowledge Base

Generic questions
New paragraph
How do I install Maxprog software on my computer?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I change an application language?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to register the software I've just purchased?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover the serials I have lost of products I purchased here?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover my serial from a registered application?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I find out the product name and version my serial unlocks?
macOS
MS Windows
New paragraph
Where can I read your software License Agreement?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to fix software issues (doesn't start, runs slowly, crashes often, ...)
macOS
MS Windows
New paragraph
Double-clicking on my files no longer opens them with the software, why?
macOS
MS Windows
Stan Busk If you want to make the most of the software that you have acquired at Maxprog, do not miss the Stan's Blog. It is a library of Tutorials and Tips covering specific features and tipical problems you may have when using our tools. This page is updated regularly depending on the topics discussed in our public forums and issues reported thru our HelpDesk. If you are interested on what we are currently working on (or want to participate in beta testings) don't miss the Stan's Logbook.

For years, MAX Programming has provided companies around the globe with sophisticated and innovative solutions. Our commitment to quality is not only evident in our products, but also in our people. It is our mission in Professional Support Services to ensure that our products perform to the fullest of their ability in order to meet the business objectives of our customers. We provide the tools and information required for improved productivity. To accomplish this, we offer an array of services including: Technical Support, Education Services and Consulting Services.

Maxprog is part of an internet site network made of desktoolset.com, emaildesignstudio.com, familycash.com, icash.promo, maxbulkmailer.com, maxprog.com, maxprog.net, maxprog.org, maxprog.us, myrecipients.com, newslettercomposer.com, sharedcontents.com, stanbusk.com, usertools.com.


iCash är ett enkelt och elegant program för att hålla ordning på ekonomin. iCash håller reda på dina inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och banktransaktioner. Skapa bara de konton du behöver, och du kan börja flytta pengar mellan dem direkt.

Du behöver inte kunna någonting om bokföring, eller ens bekymra dig om det – iCash sköter om den saken åt dig! Det enda du behöver bekymra dig om är vart dina pengarna kommer ifrån och vart de tar vägen.

iCash är användarvänligt, mångsidigt och innehåller funktioner för att tilltalar även den mer kräsne ekonomen. Programmet finns för både macOS och Windows, och är tillgängligt på en mängd språk.

iCash använder inte dubbel italiensk bokföring, och kan därför användas även av den med liten eller ingen kunskap om traditionell bokföring. Vilket inte hindrar att programmet är tillräckligt kompetent, och uppställt på ett sådant sätt, att det med vana från dubbel bokföring också kommer att känna igen sig.

Alla konton är av olika fastställda typer, och organiserade i kategorier som användaren själv definierar. Förutom resultat-, och balansräkning finns möjlighet att skapa helt skräddarsydda rapporter, enligt fritt valda kriterier.

Möjligheterna är oändliga! iCash kan användas till mycket. Till att hålla ordning på den privata ekonomin; sköta klubbens, eller föreningens ekonomi; fungera som ekonomiprogram för egenföretagaren, eller det lilla företaget; eller helt enkelt användas för privat bruk till att hålla koll på olika slag av inkomster, utgifter och banktransaktioner – allt på en gång.

Med iCash kan du skapa så många ekonomidokument som du behöver. Inga komplicerade inställningar behövs – du är igång på bara några minuter. Skapa bara konton för dina utgifter, inkomster, bankkonton och skulder, och börja föra dina pengar mellan de olika kontona.

iCash kommer att visa dig vart dina pengar kommer ifrån, och vart de tar vägen.

   Currency  45.00
39.99   
 

Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp