Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp Forums

iCash - Money Manager | Handbok

iCash - Money Manager

Handbok

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS

1.- översikt

Skaffa dig full kontroll på din ekonomi — börja registrera inkomster och utgifter!

Gör du det bästa möjliga av din ekonomiska potential? Nyckeln till ekonomiskt oberoende ligger i att integrera alla dina tillgångar så att de möter dina unika behov.

iCash är ett enkelt och elegant program som hjälper dig hålla ordning på dina inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och transaktioner. Du skapar enkelt de konton du behöver och kan börja flytta pengar mellan dem direkt. Du behöver inte kunna någonting om bokföring, eller ens bry dig — iCash sköter om den saken åt dig! Goda finanser beror mest av allt på att vara så välorganiserad att man håller reda på var pengarna kommer ifrån och vart de tar vägen.

Läs denna handbok noga — den visar dig hur iCash fungerar och hur du kan använda dig av dess funktioner på bästa sätt.

iCash är användarvänligt, mångsidigt och med funktioner för att tilltala såväl amatör som bokföringsproffs. Programmet finns för både Macintosh och Windows, och är tillgängligt på en mängd språk.
iCash använder inte dubbel italiensk bokföring, och kan därför användas även av den med liten eller ingen kunskap om traditionell bokföring. Samtidigt är programmet så kompetent, och uppställt på ett sådant sätt, att även den med bokföringsvana kommer att känna igen sig. Alla konton är indelade i olika fördefinierade kontotyper, och organiserade i kategorier som du själv definierar. Förutom resultat-, och balansräkning finns möjlighet att skapa skräddarsydda rapporter, enligt fritt valda kriterier.

iCash är mångsidigt. Du kan använda programmet för att hålla ordning på din privata ekonomi; för att sköta klubbens, eller föreningens ekonomi; som ekonomiprogram för egenföretagaren, eller i det lilla företaget; eller någon annan situation där du vill hålla koll på olika slag av inkomster, utgifter och banktransaktioner. Med iCash kan du skapa så många ekonomidokument som du behöver. Du är igång på bara några minuter — inga komplicerade inställningar behövs. Skapa bara konton för dina utgifter, inkomster, bankkonton och skulder (eller använd de fördefinierade kontoplansmallarna), och börja skapa transaktioner mellan dem.
 Rate This Page!
Stan Busk Stan Busk
June 7, 2019Recent questions from our iCash users
  Importing Bank statements into iCash New
  Cambiar de macOS a Windows Update
  Desactualizado 32 bits a 64 bits
  Importing accounting data from Quicken
  Error cargando iCash "v4rb_x64.dll"
  Creating submaps
  Quelle est la différence entre iCash et iCash SE?
  Reconciled amount is wrong
  Activation Key
  Icash update
  Wont print Anything
  Fallo cierre programa
  Mensaje de error al cerrar la aplicación
  Plan de actualización
  New download wont open
  No se ejecuta el programa
  64bit version of iCash
  No files in File Manager
  How can I update from iCash 7.5.3 (App Store) to 7.6.x
  Slow loading iCash data files
  Computar cuotas de hipoteca como gasto en los informes
  MacOS 10.13 High Sierra
  64-bit version of iCash availability
  Desactivar notificaciones del plan de actualización
  The iCash Currency Manager doesn't update anymore
  How I can I recover the serial number?
  All transactions are displayed with the same date
  Editing the Transaction Types list on Windows

Generic questions
New paragraph
How do I install Maxprog software on my computer?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I change an application language?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to register the software I've just purchased?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover the serials I have lost of products I purchased here?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover my serial from a registered application?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I find out the product name and version my serial unlocks?
macOS
MS Windows
New paragraph
Where can I read your software License Agreement?
macOS
MS Windows
New paragraph
The software doesn't start, runs very slowly or crashes often, how comes?
macOS
MS Windows
New paragraph
Double-clicking on my files no longer opens them with the software, why?
macOS
MS Windows
Stan Busk If you want to make the most of the software that you have acquired at Maxprog, do not miss the Stan's Blog. It is a library of Tutorials and Tips covering specific features and tipical problems you may have when using our tools. This page is updated regularly depending on the topics discussed in our public forums and issues reported thru our HelpDesk. If you are interested on what we are currently working on (or want to participate in beta testings) don't miss the Stan's Logbook.
For years, MAX Programming has provided companies around the globe with sophisticated and innovative solutions. Our commitment to quality is not only evident in our products, but also in our people. It is our mission in Professional Support Services to ensure that our products perform to the fullest of their ability in order to meet the business objectives of our customers. We provide the tools and information required for improved productivity. To accomplish this, we offer an array of services including: Technical Support, Education Services and Consulting Services.

Maxprog is part of an internet site network made of desktoolset.com, emaildesignstudio.com, familycash.com, icash.promo, maxbulkmailer.com, maxprog.com, maxprog.net, maxprog.org, maxprog.us, myrecipients.com, newslettercomposer.com, sharedcontents.com, stanbusk.com, stanbusk.pairserver.com, usertools.com.
iCash is a software intended to control your personal finance, keeping track of incomes, expenses, credits, debts and Banks transactions for you. As simple as creating the accounts you need and move money between them! You don't even need to know about accounting or even care about it! Your finances depends largely on good organization that lets you know where your money comes from and to where it goes.

iCash is an easy-to-use, full featured and multi-purpose Personal Finance Manager tool for macOS and Windows intended to help you control all kinds of money issues. iCash can serve several small accounting needs for either private users, or clubs, associations, self-employed, small businesses or simply to be used at home, making keeping track of incomes, expenses and Banks transactions a snap.

With a few clicks you can begin creating accounts and making transactions in minutes. iCash is versatil and user-friendly. For this reason it doesn't use the principle of double-entry bookkeeping making it much easier to be used by people with very little or no accounting knowledge at all.

Simply create accounts for all your expenses, incomes, Banks... and start moving money between them! iCash will then allow you to find out where all your money comes from and where it goes. All accounts are well organized according to user-defined categories and built-in types so reports can be tailored to include all records or only ones meeting specified criteria.

Cash also allows you to have as many money manager documents as necessary so you can control almost anything from Clubs, associations, home and so on at the same time. !  You can add Anonymous comments! They are moderated though. In order to add a comment without moderation just log in using your Google, Twitter, GitHub, GitLab or Commento login data.
Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp Forums