Thuispagina Producten Downloads Nieuws Bestelling Ondersteuning

Maxprog Logo  

Aan de slag

Uw Nieuwsbrief Publiceren


2.- Aan de slag

Stel Het Niet Langer Uit
Elke reden die je aangegrepen hebt om een nieuwsbrief uit te stellen wordt gemakkelijk aangepakt. Dit is in het kort de lijst met taken die je moet uitvoeren alvorens je eigen nieuwsbrief te starten:

New paragraph Maak een lijst van de e-mailaderssen.
New paragraph Controleer of deze adressen nog steeds goed (geldig) zijn.
New paragraph Steek de adressen in een bulk mailing pakket.
New paragraph Ontwerp de nieuwsbrief.
New paragraph Schrijf of koop inhoud voor de nieuwsbrief.
New paragraph Verzend de nieuwsbrief.
New paragraph Beheer onbestelbare berichten, verwerk uit- en inschrijfaanvragen.

Als je echt ambitieus bent, kun je ook het volgende doen.

New paragraph Maak je lijst langer.
New paragraph Zoek sponsors voor de nieuwsbrief.
New paragraph Zoek manieren om op de hoogte te blijven van nieuwsbrieftrends.

Een Lijst Krijgen om Aan de Slag te Gaan
Een lijst samenstellen is eigenlijk veel gemakkelijker dan het lijkt. Als je een klantengegevensbank hebt, dan moet dat de eerste plaats zijn waar je start. Als je een ledengegevensbank hebt, gebruik die dan. Als je in de fysieke wereld verkoopt bijvoorbeeld een advocatenkantoor of een tandarts en je hebt niet de gewoonte het e-mailadres van je klanten of patiënten te vragen, dan is het nu het ogenblik om dat te doen.

Als het in uw bedrijf niet gebruikelijk is lijsten met geïnteresseerde partijen te hebben — zoals online publishing, consulting, of eerder welke site zonder lidmaatschap — dan zul je beroep moeten doenop andere bronnen van lijsten. In feite hebben pack rats in dit opzicht een voordeel ten opzichte van de rest van de wereled.

Al dan niet een Lijst Kopen?
Het is niet noodzakelijk, of zelfs aan te raden, een lijst te kopen voor een nieuwsbrief. Er zijn goede lijsten en goede lijstleveranciers, maar een lijst kopen is in het algemeen beter voor een eenmalige mailing. Een alternatief voor het kopen van een lijst is het coördineren van een mailing met de vertrouwde lijsteigenaar. Als je bijvoorbeeld een nieuwsbrief wilt maken om software te verkopen die harde schrijven optimaliseert, dan kun je misschien een gezamenlijke mailing doen met een fabrikant van harde schrijven, waardoor je toegang krijgt tot een lijst klanten die interesse hebben getoond in harde schijven. Als ik die lijst voor rechtstreekse marketing zou kopen zonder de "sociale introductie" die de fabrikant van de harde schrijven biedt, zou ik een veel lagere openratio (aantal geopende mails), doorklikratio en conversieratio krijgen omdat veel mensen de mail zouden wissen omdat ze me niet herkennen.

Naast het probleem genegeerd te worden, is het probleem met gekochte lijsten — in het bijzonder wanneer je koopt van iemand die je een miljoen adressen biedt voor $99 — is de kwaliteit van de adressen. Er kunnen een miljoen e-mailadressen zijn, maar hoeveel daarvan zijn er nog goed? Aangezien je uiteindelijk zal betalen voor lijstdiensten op basis van het aantal berichten dat je verstuurt, zal je echt spijt hebben dat je betaalt hebt voor 500.000 berichten die terugkomen.

Adressen Verzamelen van Je Inbox
Wij raden je aan — als je niet van het supernette type bent dat slechts 12 berichten heeft in zijn inbox op een bepaald moment — om adressen te verzamelen uit je mailmappen. Iedereen die ooit een mail geschreven heeft aan jou of aan je bedrijf komt in aanmerking.

Het is vrij eenvoudig om adressen te verzamelen uit een map van Outlout Express of uit eender welke tekstmap. Je kan adressen verzamelen enkel op basis van het adres van de verzender of op basis van het volledige bericht. Het voordeel van het verzamelen op basis van het volledige bericht is dat als iemand iets naar jou en naar acht andere personen stuurt, je zowel het adres van de verzender als dat van de zeven andere personen krijgt. Het nadeel van het verzamelen op basis van het volledige bericht is dat je meer junkadressen in je lijst krijgt, en dat de kans groter wordt dat je nieuwsbrief beschouwd wordt als spam door mensen die nooit met jou gemaild hebben. Anderzijds, als je nieuwsbrief inspirerend is, bijvoorbeeld, en je hebt in het verleden insprirerende berichten ontvangen die gericht waren aan 40 mensen, dan kunnen deze mensen ook jouw nieuwsbrief appreciëren. Dit is absoluut je eigen oordeel.

Er is vrij goede software beschikbaar voor het verzamelen op basis van het volledige bericht. Maxprog tool, eMail Extractor is een zeer snel product voor het verzamelen op basis van de volledige inbox. Als je Outlook Express niet gebruikt, dan moet je al je berichten exporteren naar een tekstbestand en ze verzamelen op basis daarvan. De verzamelede adressen gaan in een tekstbestand, met een adres op elke lijn en geen twee keer dezelfde adressen. Als je verzamelt op basis van verschillende bestanden, zorg er dan voor dat de verzamelde tekstbestanden opgeslagen worden onder verschillende namen of je zal je vorige bestand overschrijven; alle adressen gaan default in output e-mails.

Nu zou je een tekstbestand moeten hebben met een adres op elke lijn. Ongeacht of deze adressen afkomstig zijn van een gegevensbank, je bestellingsbeheersysteem of je inbox, kun je controleren of de adressen echt werken. Volgende week zal ik je uitleggen hoe je dat moet doen. Rate This Page!
Stan Busk Stan Busk
April 13, 2020
Recent questions from our MaxBulk Mailer users
  Sorting a recipient list by date using an optional column data NEW Screenshot
  I want to get click-though statistics with MLM NEW YouTube Video
  How can I add an unsubscribe link NEW YouTube Video
  Office365 server SMTP settings NEW Screenshot
  Je n'ai pas reçu le N° sur ma messagerie NEW
  How can I send a link to a PDF NEW YouTube Video
  My email service just blocked me for using MaxBulk Mailer NEW Screenshot
  Sending emails through an Exchange server NEW Screenshot
  Training live Youtube events, Q&A webinars and videos NEW YouTube Video
  Where are the MaxBulk Mailer DKIM settings ? UPDATED Screenshot
  MaxBulk Mailer newsletter mailing list subscription UPDATED
  I lost my activation key (serial number), can I recover it? UPDATED Screenshot
  Is there a limit to how many emails you can send ? UPDATED YouTube Video
  Sending a unique invitation number with MaxBulk Mailer
  Using the Cc and Bcc fields Screenshot
  The MaxBulk Mailer statistics button does not work Screenshot
  Bitcoin Purchase Screenshot
  How can I do a simulated bulk e-mail delivery YouTube Video
  Comcast - An authentication error occurred Screenshot
  PayPal error, do you accept Bitcoins? Screenshot
  Bitcoin Payment Screenshot
  Need help installing MLM on server Screenshot
  Images not displaying in Preview after update to 8.7
  How to send an email with a picture in the body YouTube Video
  Images are missing in the message preview
  Mail being sent to unsubscribed addresses YouTube Video
  Amazon SES (correct) settings Screenshot
  Picture with text on the right YouTube Video
  Not receiving the Delivery Report YouTube Video
  I've tried to download the latest version for 3 days...
  MLM Unsubscribe feature
  Spaces disappearing when using the Styled Text format
  Email editor and responsive emails
  Text disappearing when previewing and sending
  BCC sending mail merge email
  Question about your software
  Accessing the MaxBulk Mailer blacklist YouTube Video
  Erreur #103: Le URL n'est pas valide
  Maxbulk - switching computers
  Unable to import my contacts into MaxBulk Mailer YouTube Video
  Setting DKIM for the first time
  MLM Unsubscribe Link Screenshot
  Authentication errors...
  Cannot authenticate with Gmail YouTube Video
  Importing a csv/txt file YouTube Video
  Importing recipients from a text file YouTube Video
  TLS1.2 support
  Upgrading 8.5 to 8.6
  Unexpected Blacklisting YouTube Video
  Comcast residential bulk limits
  HostGator delivery limits
  Someone using your software is sending SPAM
  Mise à jour vers 8.6.1
  Error in the installation 'api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll is missing
  Lately all my emails are going into the recipients spam folder
  Resend Registration Licenses
  Mail-merge sender data using tags YouTube Video
  How to embed a photo into the email text
  Messages says delivered but I haven't received it
  Lost emails
  Custom Attachments
  TLS 1.2 Support
  Upgrade MaxBulk Mailer SE to Pro
  I purchased the product and did not receive the serial number
  Can't send emails thru Gmail YouTube Video
  Where are the delivery logs?
  Most of my messages are rejected
  Earthlink changed settings and MailBulk Mailer does not work
  No consigo que envíe mails. SSL
  Sending to a maximum of 300 e-mails per hour
  My customers are not receiving my messages
  Last update broke everything...
  Recuperar Maxbulk Mailer SE
  MaxBulk Mailer no longer sending links
  Someone is illegally using your software with my email address.
  MaxBulk Mailer SE
  Custom Max Bulk / Adding new features
  Someone is spoofing my email address to send spam
  How can I use my update plan on a new computer?
  Why do I get a Delivery Report message after each delivery?
  What mail server can I use with MaxBulk Mailer?
  Subject Command Tag YouTube Video
  PDF attachments not received
  Remote lists
  Déplacement/copie de contacts entre documents
  MLM upload gives 0 address(es) have been uploaded to 'List'
  Where to find the log files of Maxprog Bulk Mailer
  Exporting data does not include past sent information
  Unsubscribe with text file does not update remote list
  Max Bulk Mailer crashes every time after send 100-150 emails
  Can't find my activation key
  Authentication failed / Relaying error
  How do I turn of Click Tracking ? in Plain Text?
  Computer crashed, trying to rebuild mailing lists and preferences
  MLM URLs don't work
  Creating a remote list
  Your Kind Assistance Please!
  Word docs with weblinks
  La page web reçue est différente de celle envoyée avec mbm
  Erreur de n° de série
  The software asks for an account ID and password
  Forwarding emails sent by MaxBulk, cut and paste not working
  MLM cannot connect
  Resend/Recall Function
  Where are the logs?
  Won't send any emails
  My computer rebooted and i lost my serial number
  Transferring recipient lists between two MaxBulk Mailer copies
  Links not working
  Email account is not connecting through Maxbulk server
  Je n'arrive pas à envoyer mon message à toute ma liste en une fois
  Quels sont mes identifiants MLM? Screenshot
  DMARC Evaluation error
  Where are the preferences and the lists stored on Windows?
  Web Page format doesn't work for me
  Upgrade to the App Store app?
  List of attachments in the Preview panel
  How do I get a picture to be displayed on the top of the message? YouTube Video
  Recipients are no longer organized alphabetically
  I would like to know if MaxBulk Mailer can personalize emails?
  Chinese characters and trial version footer issues
  How can I upgrade the App Store version to last available on maxprog?
  Unified Email server
  I'm receiving lots of 'Undelivered Mail Returned to Sender' bounces
  Connection problem with Apple iCloud server Screenshot
  Free upgrade, or not free?
  I can't send a PDF attached to my message when it contains pictures
  Problem applying styles to a conditional statement result
  Any MaxBulk Mailer tutorial to get started?
  How to upgrade from Standard to Pro Screenshot
  License Key Recovery
  Cannot install the last update
  MaxBulk Mailer sent all the messages to me rather than the recipients
  Erreur d'authentification du serveur Gmail YouTube Video
  Does MaxBulk Mailer come with its own internal SMTP server?
  Pièces jointes
  How I can change the old activation key with the new one?
  Adding Hyperlinks to MaxBulk Mailer messages
  Emails not received despite MaxBulk Mailer delivery confirmation
  Any dedicated bulk mail server I can use with MaxBulk Mailer?
  Can I pay with Bitcoins? Screenshot
  Adding an Unsubscribe link to messages
  Your document is set to ISO-8859-1 but your HTML code use UTF-8 Screenshot
  Updates for AppStore Version
  Adding a URL to an image and placing pictures side by side YouTube Video
  How to configure office 365 of microsoft

  [Valid RSS]  Subscribe to Maxprog's Knowledge Base

Generic questions
New paragraph
How do I install Maxprog software on my computer?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I change an application language?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to register the software I've just purchased?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover the serials I have lost of products I purchased here?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover my serial from a registered application?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I find out the product name and version my serial unlocks?
macOS
MS Windows
New paragraph
Where can I read your software License Agreement?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to fix software issues (doesn't start, runs slowly, crashes often, ...)
macOS
MS Windows
New paragraph
Double-clicking on my files no longer opens them with the software, why?
macOS
MS Windows
Stan Busk If you want to make the most of the software that you have acquired at Maxprog, do not miss the Stan's Blog. It is a library of Tutorials and Tips covering specific features and tipical problems you may have when using our tools. This page is updated regularly depending on the topics discussed in our public forums and issues reported thru our HelpDesk. If you are interested on what we are currently working on (or want to participate in beta testings) don't miss the Stan's Logbook.

For years, MAX Programming has provided companies around the globe with sophisticated and innovative solutions. Our commitment to quality is not only evident in our products, but also in our people. It is our mission in Professional Support Services to ensure that our products perform to the fullest of their ability in order to meet the business objectives of our customers. We provide the tools and information required for improved productivity. To accomplish this, we offer an array of services including: Technical Support, Education Services and Consulting Services.

Maxprog is part of an internet site network made of desktoolset.com, emaildesignstudio.com, familycash.com, icash.promo, maxbulkmailer.com, maxprog.com, maxprog.net, maxprog.org, maxprog.us, myrecipients.com, newslettercomposer.com, sharedcontents.com, stanbusk.com, usertools.com.

MaxBulk Mailer is volledige uitgerust en eenvoudig te gebruiken bulk mailer en postbundelings software voor macOS en Windows welke u in staat stelt op maat gemaakte persberichten, prijslijsten en elke ander soort van tekst of HTML document naar uw klanten of andere contacten te versturen.

MaxBulk Mailer is snel, volledig aanpasbaar en erg eenvoudig in gebruik. MaxBulk Mailer kan omgaan met platte tekst, HTML en uitgebreide tekstdocumenten en biedt volledige ondersteuning voor bijlagen.

Met MaxBulk Mailer maakt, beheert en verzendt u uw eigen krachtige, gepersonaliseerde markting boodschap naar uw klanten en mogelijke klanten. Dankzij de geavanceerde postbundeling en voorwaardelijke functies kunt u hoogwaardig aangepaste berichten verzenden en de beste resultaten voor uw campagnes bereiken.

U heeft tevens ondersteuning van internationale karakters, een rechtlijnige account manager met ondersteuning van allerlei soorten van authenticatie methoden inclusief SSL, een complete en veelzijdige lijst manager, ondersteuning voor het importeren uit een breed assortiment van bronnen waaronder mySQL op afstand en postgreSQL databases.

MaxBulk Mailer is een software gereedschap dat je éénmalig aanschaft, u hoeft niet meer op een per e-mailbericht te betalen aan een verzenddienst!

   Currency  70.00
59.99   
 

Thuispagina Producten Downloads Nieuws Bestelling Ondersteuning