• Next Maxprog online event is scheduled to go live soon!

    You can attend the event here: live.maxprog.com
    You can already ask questions on the very same page.

    You can also add the event to your calendar by clicking on Add to Calendar
    or click on the YouTube button to subscribe to our channel.

Felaktiga kolumner på transaktionsssidan

bjorn_aa

New Member
Kolumnerna på transaktionssidan har ändrats. Vet inte om jag råkat ställa till det eller om det finns någon annan tänkbara orsak. Jag saknar nu tex kolumnen med beloppsvärdet för transaktionen? Hur gör jag för att återställa detta?
// Björn
 
Top