E-postklient för massutskick | MaxBulk Mailer v8 - Vad har hänt?

E-postklient för massutskick

MaxBulk Mailer v8 - Vad har hänt?

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS

English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Nederlands
日本語
简体中文
Русский
Português
EnglishI den här nya versionen har vi försökt täcka de viktigaste förfrågningarna som kommit in de senaste månaderna. Vi häpnar alltid över mängden kommentarer vi får in från er användare inför skapandet och lanseringen av en ny version av MaxBulk Mailer. Det är något som vi är väldigt glada och upprymda över. återigen har vi lyckats skapa en fantastisk MaxBulk Mailer-uppdatering åt er. MaxBulk Mailer 8 är äntligen klar och tillgänglig för nedladdning på vår hemsida.

Föregångaren, v7, var ett släpp som framför allt introducerade klickspårning och systemet för återhämtning vid krasch. Nya v8 går ett steg till i att erbjuda mängder av användbara förbättringar av befintliga funktioner, en helt ny snabbväljare och ett webbgränssnitt för MLM! Det hårda arbetet här på Maxprog-kontoret har helt enkelt resulterat i en massa nya grejer. En fullständig lista presenteras nedan. Mycket nöje!

Upgrade
Uppgradera idag via vår webbutik!
Download
MaxBulk Mailer v8 finns tillgänglig för nedladdning här.
 

New paragraph Nya funktioner

New paragraph Ny snabbväljare (endast Pro)
Snabbväljaren introducerades i december 2004 som ett väldigt enkelt sätt att aktivera mottagare eller välja utifrån givna kriterier. Den var bra men tillät som sagt bara val av en åtgärd och ett kriterium åt gången. Vi har beslutat oss för att behålla snabbväljaren från 2004 eftersom den är fullt tillräcklig i många situationer, men vi har även lagt till en ny version, en som låter dig ange hur många kriterier och åtgärder du vill! Det är perfekt när du till exempel ska skapa en komplex sektion för att skicka ett meddelande till flera mottagare, först använder du snabbväljaren för att göra ett urval och sedan går du bara in i menyn "Leverans > Skicka till urval". Du når den nya snabbväljaren via knappen "Verktyg" samt via den nya knappen "…" i den gamla snabbväljaren.

New paragraph Taggar med alternativ text
Vi älskar verkligen den nya funktionen eftersom den är riktigt smart, svår att utveckla men förvånansvärt smidig och användarvänlig. Jag undrar faktiskt varför vi inte har lagt till den tidigare. Taggar är textsnuttar som du kan lägga till i ditt meddelande via mottagarlistan. Varje listkolumn har en egen tagg med samma namn, du kan döpa om dem om du skulle vilja. Vi har till exempel taggen [förnamn] som stoppar in mottagarens förnamn i meddelandet. Problem uppstår när information saknas, i det här fallet förnamnet! Om ditt meddelande till exempel börjar med "Kära [förnamn]" skulle det i så fall bara bli "Kära". Det problemet har vi dock fixat genom att lägga till möjligheten att stoppa in alternativ text direkt i taggen. I exemplet ovan skulle vi kunna ha gjort så här: [förnamn|vän] Då används "vän" om det inte finns någon information om förnamnet. Så enkelt är det! Nu behöver du inte använda komplicerade programsatser längre utan det är bara att använda taggen, inklusive "|" och den alternativa texten.

New paragraph Svartlistning av domäner eller namn
Svartlistan var ett toppentillägg men vad händer om du vill svartlista alla adresser från en viss domän eller alla adresser med ett visst namn? Nu kan du göra det. Du kan lätt lägga till "@mydomain.com" eller "postmaster@" i svartlistan. Det första alternativet svartlistar alla adresser från domänen "mydomain.com" och den senare alla "postmaster"-adresser från alla domäner. Nu blir det väldigt enkelt att svartlista många adresser baserat på namn eller domän. Observera att ersättningstecknet "*" inte tillåts eftersom "*" är ett giltigt tecken i e-postadresser.

New paragraph MLM har fått ett eget webbgränssnitt
MLM uppvisar inte längre något felmeddelande när du går dit direkt via din webbläsare utan nu visas ett inloggningsfönster! Du kanske inte ens visste att du kunde surfa till MLM via en webbläsare eftersom v2 begränsades till att köra kommandon genom att lägga till parametrar till MLM-sökvägen. Du kan fortfarande köra kommandon som tidigare men om inga kommandon upptäcks visas ett inloggningsfönster. Om du loggar in med ditt MLM-användarnamn och lösenord kommer du åt listor och statistik. Vi har utformat det nya gränssnittet så att det inte bara är kompatibelt med webbläsare utan även med iPhone och iPad! Nu kan du redigera dina listor och titta på statistik var du än är. Systemet tillåter dig att lägga till, ta bort, redigera och hitta mottagare, skapa och lägga upp listor, visa och ta bort statistik. Dessutom har vi lagt till tjeckiska till språken som stöds av MLM. Du kan nu erbjuda dina prenumeranter alla MLM-tjänster på engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska och tjeckiska.

New paragraph Ny omformad hyperlänkhanterare
Vi har äntligen bestämt oss för att kassera hyperlänkhanteraren och utforma en ny. Den nya är renare, lättare att använda och mycket mer användarvänlig. Vi drog nytta av den nya designen för att lägga till en ny kolumn till listan för lagring av ett separat id. I den tidigare versionen var hyperlänk-id och alternativ text samma sak. Det medförde att det var omöjligt att använda samma text för olika länkar. Nu identifieras hyperlänken av sitt id så att du kan använda samma text om och om igen utan konflikt. Det har varit mycket efterfrågat. Dessutom sparas även länkarna när du sparar ett dokument med hjälp av hyperlänkhanteraren. Om du skickar ett dokument till en vän kommer länkarna automatiskt att läggas till i dokumentets hyperlänkhanterare. Inga fler resttaggar från länkar!

New paragraph Leta upp och ta bort mottagare från flera listor samtidigt
Det här har varit väldigt efterfrågat. Vi har lagt till möjligheten att både leta upp och ta bort mottagare från flera eller alla listor samtidigt. För att ta bort en mottagare från alla dina lokala listor gör du som vanligt. Du kommer att upptäcka att bekräftelsefönstret har ändrats så att det nu låter dig välja huruvida du vill ta bort adressen från den lokala listan eller från alla listor. Samma sak inträffar vid en sökning, sökfönstret låter dig nu välja var du vill söka: i den valda listan, en angiven lokal lista eller alla listor. Sökning i den valda listan fungerar som vanligt. Vid sökning i de andra listorna visas ett nytt fönster där resultaten grupperas per lista. Dubbelklickar du på en rad kommer du till posten i listan den tillhör.

New paragraph Viktiga förbättringar av statistik och MLM-stöd
Vi har arbetat mycket på MLM-skriptet och dess integrering i MaxBulkMailer. Det är nu möjligt att lägga till fler än en MLM-sökväg i inställningarna. Inställningsfönstret kommer ihåg alla MLM-inställningar du väljer och låter dig välja dem igen när du vill. Det är även möjligt att ta bort mottagare från MLM-fjärrlistor direkt från MaxBulk Mailer. I statistikfönstret är leveranserna i vänsterlistan nu grupperade efter ämnesområden vilket gör det lättare att välja flera liknande leveranser samtidigt. Oftast hör de till samma kampanj. Du kan förstås även utöka mappen och välja leveranser individuellt, precis som tidigare. Något liknande har applicerats även på själva statistiken, istället för att lista all trafik som den är har vi beslutat oss för att samla dubbletter på samma ställe. Du kan se hur många gånger samma åtgärd har inträffat och utöka posten för att titta på dem. Slutligen har vi lagt till ett fönster för "Inställningar" som låter dig ändra intervall för autouppdatering, exporten till HTML har förbättrats och ett varningsmeddelande visas nu när du är på väg att skicka ett meddelande och klickspårningen har inaktiverats.

New paragraph Enklare åtkomst till anslutningsloggar
Anslutningsloggarna innehåller hela kommuikationsförteckningar mellan MaxBulk Mailer och servern, inklusive felmeddelanden och leveransrapporter. De är väldigt viktiga informationskanaler vid felspårning. MaxBulk Mailer sparar alla anslutningsloggar på din hårddisk men tidigare fanns inget sätt att enkelt komma åt dem. Det problemet är löst. Nu kan du komma åt alla dina anslutningsloggar via leveransfönstret. Klicka bara på triangeln till vänster så får du upp ett nytt fönster med alla anslutningsloggar prydligt listade och sorterade efter datum. Klicka på någon av dem så visas den nedanför.

New paragraph Förbättringar
- Det är nu möjligt att använda importfunktionen för att uppdatera en befintlig lista eller skriva över befintliga poster med nya.
- Importfönstret låter numera användaren döpa om kolumnerna/taggarna med hjälp av första raden i filen.
- Fönstret fel vid import låter dig nu exportera, skriva ut och upprepa en import efter modifiering av adresserna i listan.
- Historikfönstret låter nu användaren uppdatera, skriva ut och exportera listan. Det tillåter även borttagning av leveranser.
- Batchprocessen för prenumerationer stöds numera både av batchprocessfönstret och genom att en fil märkt med "PRENUMERERA" släpps över en lista.
- Stöd för förinställd export. Det är nu möjligt att spara exportinställningar och återanvända dem senare. Valet registreras och återställs.
- Stöd för förinställd import från adressboken. Det är nu möjligt att spara inställningarna och återanvända dem senare.
- MaxBulk Mailer visar nu ett varningsmeddelande när servern avvisar ett meddelande på grund av spamfiltrering.
- MaxBulk Mailer visar nu ett varningsmeddelande när servern avvisar ett meddelande på grund av virus har upptäckts.

New paragraph Förändringar
- Bekräftelsefönstret för svartlistning skiljer sig numera från bekräftelsefönstret för borttagning för att undvika förvirring.
- Ett varningsfönster visas numera när ett meddelande ska till att skickas och MLM är installerat men genomklickning är inaktiverat.Review us on
Stan Busk Stan Busk
December 5, 2020🔥 PLEASE ASK YOUR QUESTIONS BELOW 🔥

Recent questions from our MaxBulk Mailer users
  How can I send Base64 encoded messages with MaxBulk Mailer? NEW YouTube Video
  I set up my bulk email message but authentication fails NEW YouTube Video
  Is Maxprog software prepared for macOS 11 Big Sur? NEW Screenshot
  How do I use Mandrill for sending emails NEW Screenshot
  Emails not delivered despite successful delivery report NEW YouTube Video
  Do I need a mail server account to use MaxBulk Mailer? NEW YouTube Video
  How many emails can we send in a single click? NEW YouTube Video
  What does 'relay not permitted' mean? NEW YouTube Video
  Do I need my own SMTP server to use MaxBulk Mailer? NEW YouTube Video
  We want to include click-through in our emails. NEW YouTube Video
  What is the MaxBulk Mailer privacy policy? NEW Screenshot
  How does the base64 encoding function work? UPDATED YouTube Video
  How can I clean up the blacklist? UPDATED YouTube Video
  No Images in Preview (only object frames) UPDATED Screenshot
  How can I send a test email message using my list UPDATED YouTube Video
  Sorting a recipient list by date using an optional column data UPDATED Screenshot
  I want to get click-though statistics with MLM UPDATED YouTube Video
  How can I add an unsubscribe link UPDATED YouTube Video
  Office365 server SMTP settings Screenshot
  Je n'ai pas reçu le N° sur ma messagerie Screenshot
  How can I send a link to a PDF YouTube Video
  My email service just blocked me for using MaxBulk Mailer Screenshot
  Sending emails through an Exchange server Screenshot
  Training live Youtube events, Q&A webinars and videos YouTube Video
  Where are the MaxBulk Mailer DKIM settings ? Screenshot
  MaxBulk Mailer newsletter mailing list subscription Screenshot
  I lost my activation key (serial number), can I recover it? Screenshot
  Is there a limit to how many emails you can send ? YouTube Video
  Sending a unique invitation number with MaxBulk Mailer YouTube Video
  Using the Cc and Bcc fields YouTube Video
  The MaxBulk Mailer statistics button does not work YouTube Video
  Bitcoin Purchase Screenshot
  How can I do a simulated bulk e-mail delivery YouTube Video
  Comcast - An authentication error occurred Screenshot
  PayPal error, do you accept Bitcoins? Screenshot
  Bitcoin Payment Screenshot
  Need help installing MLM on server Screenshot
  Images not displaying in Preview after update to 8.7 Screenshot
  How to send an email with a picture in the body YouTube Video
  Images are missing in the message preview Screenshot
  Mail being sent to unsubscribed addresses YouTube Video
  How to DKIM sign an email with MaxBulk Mailer YouTube Video
  Amazon SES (correct) settings Screenshot
  Picture with text on the right YouTube Video
  Not receiving the Delivery Report YouTube Video
  I've tried to download the latest version for 3 days...
  MLM Unsubscribe feature
  Spaces disappearing when using the Styled Text format
  Email editor and responsive emails YouTube Video
  Text disappearing when previewing and sending Screenshot
  How to get click-through statistics with MaxBulk Mailer YouTube Video
  BCC sending mail merge email
  Question about your software
  Accessing the MaxBulk Mailer blacklist YouTube Video
  Erreur #103: Le URL n'est pas valide
  Maxbulk - switching computers
  Unable to import my contacts into MaxBulk Mailer YouTube Video
  Setting DKIM for the first time
  MLM Unsubscribe Link Screenshot
  Authentication errors... YouTube Video
  Cannot authenticate with Gmail YouTube Video
  Importing a csv/txt file YouTube Video
  Importing recipients from a text file YouTube Video
  TLS1.2 support
  Upgrading 8.5 to 8.6
  Unexpected Blacklisting YouTube Video
  Comcast residential bulk limits
  HostGator delivery limits
  Someone using your software is sending SPAM
  Mise à jour vers 8.6.1
  Error in the installation 'api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll is missing
  Where are the SMTP settings stored? Screenshot
  Lately all my emails are going into the recipients spam folder
  Resend Registration Licenses
  Mail-merge sender data using tags YouTube Video
  How to embed a photo into the email text
  Messages says delivered but I haven't received it
  Lost emails
  Custom Attachments
  TLS 1.2 Support
  Upgrade MaxBulk Mailer SE to Pro
  I purchased the product and did not receive the serial number
  Can't send emails thru Gmail YouTube Video
  Where are the delivery logs?
  Most of my messages are rejected
  Earthlink changed settings and MailBulk Mailer does not work
  No consigo que envíe mails. SSL
  Sending to a maximum of 300 e-mails per hour
  My customers are not receiving my messages
  Last update broke everything...
  Recuperar Maxbulk Mailer SE
  MaxBulk Mailer no longer sending links
  Someone is illegally using your software with my email address.
  MaxBulk Mailer SE
  Custom Max Bulk / Adding new features
  Someone is spoofing my email address to send spam
  How can I use my update plan on a new computer?
  Why do I get a Delivery Report message after each delivery?
  What mail server can I use with MaxBulk Mailer? YouTube Video
  Subject Command Tag YouTube Video
  PDF attachments not received
  Remote lists
  Déplacement/copie de contacts entre documents
  MLM upload gives 0 address(es) have been uploaded to 'List'
  Where to find the log files of Maxprog Bulk Mailer
  Exporting data does not include past sent information
  Unsubscribe with text file does not update remote list
  Max Bulk Mailer crashes every time after send 100-150 emails
  Can't find my activation key
  Authentication failed / Relaying error YouTube Video
  How do I turn of Click Tracking ? in Plain Text?
  Computer crashed, trying to rebuild mailing lists and preferences
  MLM URLs don't work
  Creating a remote list
  Your Kind Assistance Please!
  Word docs with weblinks
  La page web reçue est différente de celle envoyée avec mbm
  Erreur de n° de série
  The software asks for an account ID and password
  Forwarding emails sent by MaxBulk, cut and paste not working
  MLM cannot connect
  Resend/Recall Function
  Where are the logs?
  Won't send any emails
  My computer rebooted and i lost my serial number
  Transferring recipient lists between two MaxBulk Mailer copies
  Links not working
  Email account is not connecting through Maxbulk server
  Je n'arrive pas à envoyer mon message à toute ma liste en une fois
  Quels sont mes identifiants MLM? Screenshot
  DMARC Evaluation error
  Where are the preferences and the lists stored on Windows?
  Web Page format doesn't work for me
  Upgrade to the App Store app?
  List of attachments in the Preview panel
  How do I get a picture to be displayed on the top of the message? YouTube Video
  Recipients are no longer organized alphabetically
  I would like to know if MaxBulk Mailer can personalize emails? YouTube Video
  Chinese characters and trial version footer issues
  How can I upgrade the App Store version to last available on maxprog?
  Unified Email server
  I'm receiving lots of 'Undelivered Mail Returned to Sender' bounces
  Connection problem with Apple iCloud server Screenshot
  Free upgrade, or not free?
  I can't send a PDF attached to my message when it contains pictures
  Problem applying styles to a conditional statement result
  Any MaxBulk Mailer tutorial to get started?
  How to upgrade from Standard to Pro Screenshot
  License Key Recovery
  Cannot install the last update
  MaxBulk Mailer sent all the messages to me rather than the recipients
  Erreur d'authentification du serveur Gmail YouTube Video
  Does MaxBulk Mailer come with its own internal SMTP server? YouTube Video
  Pièces jointes
  How I can change the old activation key with the new one?
  Adding Hyperlinks to MaxBulk Mailer messages
  Emails not received despite MaxBulk Mailer delivery confirmation
  Any dedicated bulk mail server I can use with MaxBulk Mailer? YouTube Video
  Can I pay with Bitcoins? Screenshot
  Adding an Unsubscribe link to messages YouTube Video
  Your document is set to ISO-8859-1 but your HTML code use UTF-8 Screenshot
  Updates for AppStore Version
  Adding a URL to an image and placing pictures side by side YouTube Video
  How to configure office 365 of microsoft Screenshot

  [Valid RSS]  Subscribe to Maxprog's Knowledge Base

Generic questions
New paragraph
How do I install Maxprog software on my computer?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I change an application language?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to register the software I've just purchased?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover the serials I have lost of products I purchased here?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover my serial from a registered application?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I find out the product name and version my serial unlocks?
macOS
MS Windows
New paragraph
Where can I read your software License Agreement?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to fix software issues (doesn't start, runs slowly, crashes often, ...)
macOS
MS Windows
New paragraph
Double-clicking on my files no longer opens them with the software, why?
macOS
MS Windows
Stan Busk If you want to make the most of the software that you have acquired at Maxprog, do not miss the Stan's Blog. It is a library of Tutorials and Tips covering specific features and tipical problems you may have when using our tools. This page is updated regularly depending on the topics discussed in our public forums and issues reported thru our HelpDesk. If you are interested on what we are currently working on (or want to participate in beta testings) don't miss the Stan's Logbook.

For years, MAX Programming has provided companies around the globe with sophisticated and innovative solutions. Our commitment to quality is not only evident in our products, but also in our people. It is our mission in Professional Support Services to ensure that our products perform to the fullest of their ability in order to meet the business objectives of our customers. We provide the tools and information required for improved productivity. To accomplish this, we offer an array of services including: Technical Support, Education Services and Consulting Services.

Maxprog is part of an internet site network made of desktoolset.com, emaildesignstudio.com, familycash.com, icash.promo, maxbulkmailer.com, maxprog.com, maxprog.net, maxprog.org, maxprog.us, myrecipients.com, newslettercomposer.com, sharedcontents.com, stanbusk.com, usertools.com.


>

   Currency  70.00
59.99