Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp Forums

Ekonomiprogram | iCash v7 - Nyheter

Ekonomiprogram

iCash v7 - Nyheter

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS

English
Deutsch
Français
Svenska
Español
Italiano
Nederlands
Русский
Português
English

Deutsch

Français

Svenska

Español

Italiano

Nederlands

Русский

Português


Här är vi igen med en ny version av iCash! Åter igen har vi försökt täcka de viktigaste förfrågningarna som kommit in de senaste månaderna. Många av dem får vi in hela tiden och vi försöker besvara så många som möjligt. Vi är nöjda med resultaten, då vi åter igen har lyckats skapa en fantastisk iCash-uppdatering åt er. Ja, iCash 7 är slutligen färdig och tillgänglig för nedladdning på vår webbplats.

Med iCach v6 införde vi transaktionsbilagorna, splitfunktionen, förhandsvisningen av schemaläggaren, skatteredigeraren och möjligheten att importera kontoutdrag. I nya v7 har vi lagt till nya funktioner nästan överallt i programmet, som t.ex. möjligheten att flagga transaktioner, att skapa kontoprognoser, ställa in övertrassering av bankkonto och kortkreditgränser, eller välja ett standardstartdokument. Vi har också lagt till 4 uppsättningar ikoner för transaktioner och konton. Dessutom har vi förbättrat många andra befintliga funktioner. Hela listan finns nedan. Mycket nöje!

Uppgradera idag via vår webbutik!
Icash 7 finns tillgänglig för nedladdning här.
 

 

Nya funktioner

 Möjlighet att flagga transaktioner
Det är nu möjligt att markera/flagga transaktioner i valfri transaktionslista. För att flagga eller avflagga en transaktion behöver du bara klicka på dess ikon. Inget bekräftelsefönster visas, ikonen byts helt enkelt ut mot en röd flagga. Du kan sedan göra frågor och samla ihop alla flaggade transaktioner för att se totalsumma, skriva ut eller exportera dem. Flaggor sparas till dokumentet och förblir aktiva tills du bestämmer att ta bort dem. Vi har faktiskt lagt till en meny som gör att du kan ta bort alla flaggor på en gång. Denna funktion är oerhört behändig och vi är säkra på att du kommer att använda den en hel del. Exempelvis kan du enkelt flagga viktiga transaktioner, pågående transaktioner eller utföra en följd av frågor, flagga relevanta resultat och göra en sista fråga med de flaggade transaktionerna. Möjligheterna är oändliga. Det är som om du kunde markera rader i en riktig kassabok och få alla de markerade transaktionerna på ett papper bara genom att trycka på en knapp.

 Ställa in ett standarddokument
När du startar iCash visas Filhanteraren som standard. Du markerar då och öppnar ett dokument från Filhanteraren. Vi har sett många fall där användaren bara använder ett enda dokument eller samma dokument under flera månader. Efter ett tag blir det irriterande att behöva gå igenom alla dessa oanvändbara steg om och om igen. Varför inte öppna dokumentet direkt? Där har vi lösningen. Du kan nu ställa in ett standarddokument från Filhanteraren! Det är helt enkelt bara att markera ett dokument på listan och klicka på flaggikonen i verktygsfältet. Standarddokumentet visas sedan i fetstil på listan. Nu kommer det dokumentet att öppnas automatiskt varje gång du startar iCash. Självklart kan du fortfarande visa Filhanteraren från Windows-menyn och ändra eller ta bort standarddokumentinställningen.

 Kontoprognos
För ett par år sedan lade vi till möjligheten att få de schemalagda transaktionerna på en lista på panelen Transaktioner. Den gången var det en mycket populär förfrågan. Men efter att vi släppte versionen med denna nya funktion, har många av er börjat fråga efter något liknande för kontoutdragsrapporten. Tanken var att få fram ett sätt att ta reda på hur ett kontosaldo kommer att utvecklas de kommande dagarna eller månaderna. En del av er har kallat det en "Kontoprognosrapport". Vi kan nu med glädje meddela att den funktionen har blivit verklighet. I iCash v7 finns nu de schemalagda transaktionerna med i dina kontoutdragsrapporter. Dessa schemalagda transaktioner visas med en annan bakgrund, så att det ska gå lätt att skilja på dem. Denna funktion kan stängas av från inställningspanelen.

 Övertrasseringsgräns för konto
Gränsen för kontoövertrassering/kredit kan nu ändras. I tidigare versioner var den alltid inställd på noll och det fanns inget sätt att ändra den. Nu kan du ställa in den på valfri summa och du kan också be iCash att varna dig när du håller på att nå den gränsen. Du kan faktiskt välja när du vill bli varnad genom att välja ett procenttal från en rullgardinsmeny. Om du t.ex. ställer in övertrasseringsgränsen på -1000 och varningen på 50 %, blir du varnad så fort du når -500.

 5 uppsättningar ikoner
iCash finns nu med 5 uppsättningar ikoner, inklusive dem du redan känner till. Dessa ikoner används överallt, till transaktioner, konton och kontakter. En ny uppsättning ikoner används som standard, men du kan ta tillbaka ändringen eller använda någon annan uppsättning från iCash-inställningarna. Vi har dragit fördel av den här ändringen för att göra några justeringar. Portföljkonton identifieras nu med en lila ikon och aktie-/startkonton med en gul ikon. Dessutom identifieras nu banköverföringar med en grå ikon, tillgångsinköp med en grön ikon, skuldavbetalningar och aktietransaktioner med en gul ikon och slutligen portföljtransaktioner med en lila ikon.

 iCash är nu lite mer anpassningsbart
Ja, vi försöker för varje version att göra saker och ting mer och mer anpassningsbara. Den här gången kan mer ändras så det passar dina behov. Nu kan kontotyper få helt nya namn, kontotypkommentarer och kategorikommentarer kan ändras. Till och med kontakttyper kan döpas om! Du kan använda den multipla transaktionsredigeringen för att ta bort transaktionstyper från transaktioner, du kan avaktivera så många projekt du behöver utan begränsningar, och i de flesta exportfönster kan du välja en annan kodning. Om du har en Mac kan du skapa nya kontakter genom att dra och släppa adressbokposter direkt. Du kan nu lägga till schemalagda transaktioner och tvinga iCash att lägga till dem den sista dagen i månaden. Förhandsvisningen av schemaläggaren kan anpassas så att den visar varje transaktion individuellt eller grupperas efter dag eller månad. Det finns ännu mer förbättringar av det här slaget – läs på listan nedan.

Förbättringar
 När du markerar transaktioner på transaktionspanelen, visas nu totalsumman för markeringarna bredvid transaktions-ID:na.
 Det är nu möjligt att hämta statistik per kategori och inte per konto.
 Översiktspanelen visar nu det antal transaktioner som konton används i.
 Rapporterna Vinst- och förlustutdrag och Vinst- och förlustsammanfattning innehåller nu Skuld-kontona.
 Budgetarna innehåller nu "Skuld"-kontona utöver Inkomster och Utgifter.
 Start-typen (också känd som Aktier) är nu synlig och listad på panelen Översikt.
 Rapporter kan nu exporteras till HTML, utöver Excel och vanlig text.
 Det går nu att skapa säkerhetskopieringar med schemalagda transaktioner avaktiverade: perfekt för arkivering av dokument.
 Favoriter ger nu "Projekt"-stöd.
 Nya taggar, [Förra året] och [Förra månaden] har lagts till alla rullgardinsmenyer med kommentarer (fönstren Transaktion, Schemaläggare och Favoriter).

Ändringar
 Det går nu att få en kontoutdragsrapport för alla konton från kontextmenyn Översikt.
 Förhandsvisningstabellen för schemaläggaren blir inte längre inverterad när sorteringsordningen ändras.   


Hem Produkter Demoversioner Nyheter Butik Hjälp Forums