Recent content by bjorn_aa

  1. B

    Accidental change of column structure?

    How do I restore the columns in the upper accountingfile to the column structure in the lower. I don't undrstand why the structure was changed?
  2. B

    Felaktiga kolumner på transaktionsssidan

    Kolumnerna på transaktionssidan har ändrats. Vet inte om jag råkat ställa till det eller om det finns någon annan tänkbara orsak. Jag saknar nu tex kolumnen med beloppsvärdet för transaktionen? Hur gör jag för att återställa detta? // Björn
Top